Z dnevnega reda znova umaknili spremembo OPN, pa tudi predlog proračuna za leto 2021

20.11.2020 | 11:20

Straški občinski svet znova ni obravnaval odlok o spremembah in dopolnitvah OPN.

Predlagatelj umika dveh najpomembnejših točk iz dnevnega Samo Jakljič, vodja svetnišje skupine LKOS.

Župan Dušan Krštinc in direktorica občinske uprave Polonca Špelko Krštinc

Straža - Na včerajšnji seji straškega občinskega sveta je bilo znova pestro. In to znova že pri dnevnem redu seje. Župan Dušan Krštinc je, kot je obljubil na prejšnji seji po umiku dopolnjenega predloga odloka s spremembah in dopolnitvah veljavnega občinskega prostorskega načrta (OPN) z dnevnega reda, to točko uvrstil na sejo in tudi tokrat so jo

svetniki s sedmimi glasovi za (Samo Jakljič, Borut Likar, Mateja Merlin, Anica Nose, Tomislav Salopek iz LKOS-a, Zdravko Turk iz SDS in Franc Plut iz civilne iniciative Stopimo skupaj) in petimi proti na predlog Jakljiča umaknili z dnevnega reda. Podobno usodo je dočakal tudi predlog proračuna občine za prihodnje leto. Predlagatelj umika in svetniki, ki so glasovali za, so bili isti. Sicer pa so z dnevnega reda na predlog komisije za statut in poslovnik umaknili še točko o poslovniku občinskega sveta.

S tako spremenjenim dnevnim redom se svetniki liste RIOS, Nove Slovenije in SLS niso strinjali, saj sta, kot so opozorili, bili iz dnevnega reda umaknjeni dve zelo pomembni točki – spremembe OPN, ki jih občani in podjetniki že težko čakajo, pa tudi proračuna.

Samo Jakljič je v obrazložitvi predloga za umik obeh točk, glede proračuna izpostavil, da v njem ni plana vzdrževanja občinskih cest, ki naj bi bil sestavni del proračuna, prav tako pa ni bilo letos nič narejenega na dotrajani in preozki cesti skozi Vavto vas, ki je zavoljo nevarne šolske poti zanje prioriteta, čeprav je bilo v letošnjem proračunu za to postavko zagotovljenega nekaj denarja. Razlog za ponovnem umik točke o OPN pa v bistvu ostaja kot na prejšnji seji, in sicer gre za negativno mnenje Direkcije RS za vode (DRSV), ki deluje v okviru okoljskega ministrstva, in zanje posledično neusklajenost predlaganega odloka z zakonodajo.

Župan Krštinc je spet poudaril, da je odlok s premembah in dopolnitvah OPN-ja, za katerega so porabili štiri leta, veliko denarja, energije in dela, ne glede na zgoraj omenjeno mnenje zakonit, saj ga niso dobili v zakonsko predpisanem roku, ampak močno kasneje in tako pripravljalcu oz. izdelovalcu dokumenta ni bilo potrebno upoštevati pripomb. Glede proračuna pa je dejal, da je dobro pripravljen, da so v njem projekti, ki potekajo že letos, projekti, za katere imajo zagotovljene nepovratni denar, in projekte, ki jih občani res potrebujejo. Tu je izpostavil gradnjo novega vrtca in projekt kolesarskih povezav, ki ga peljejo skupaj z Mestno občino Novo mesto.

V nadaljevanju so svetniki soglasno sprejeli Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 in po skrajšanem postopku spremembo Odloka o priznanjih Občine Straža. Za predstavnika občine v Razvojnem svetu Jugovzhodne regije so potrdil občinskega svetnika Zdravka Turka, v Svet Območne izpostave JSKD Novo mesto pa Roberta Krena.

Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava