AVDIO: Ko svetniki na škodo občanov sploh ne dovolijo razprave

23.11.2020 | 10:35

Predlagatelj umika dveh najpomembnejših točk z dnevnega reda Samo Jakljič, sicer vodja svetnišje skupine LKOS (Foto: DL/M.Žnidaršič)

Straža - Potem, ko je sedem svetnikov Občine Straža - pet svetnikov iz vrst LKOS, Zdravko Turk SDS in Franc Plut Civilna iniciativa Stopimo skupaj - na seji občinskega sveta že dvakrat zavrnilo uvrstitev predloga dopolnjenega občinskega prostorskega načrta na dnevni red seje, na zadnji seji pa so zavrnili še predlog proračuna za prihodnje leto 2021, je jasno, da nekateri izvoljeni predstavniki ljudstva zavirajo in blokirajo razvoj te dolenjske občine, je v izjavi za javnost zapisal župan Dušan Krštinc. Kot navaja, so ostali občinski svetniki pri tem nemočni. Pismo župana objavljamo v celoti:

»Situacija, ko v Straži nimamo sprejetega dopolnjenega občinskega prostorskega načrta pomeni, da naši občani ne bodo mogli še nekaj časa graditi tam, kjer si želijo nova stavbna zemljišča, prav tako ne bo možno legalizirati nekaterih pozidav in tudi podjetniki, investitorji, ki imajo vizijo širitve, ne bodo mogli razvijati svoje dejavnosti. Dolgo čakanje ni na nobenem drugem področju bolj škodljivo kot prav na gospodarskem. To je velika škoda za našo občino in njene ljudi«, je povedal straški župan Dušan Krštinc. Za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah OPN-ja so v Straži porabili štiri leta in pripravili zakonit odlok.

Straško opozicijo moti tudi predlog proračuna

V zvezi s proračunom za prihodnje leto, ki prav tako še ni dobil priložnosti, da bi ga svetniki obravnavali, saj so predlog proračuna »Lkosovi« umaknili z dnevnega reda, pa je Krštinc prepričan, da je osnutek proračuna skrbno pripravljen. Predlog proračuna, ki bi ga svetniki že lahko imeli v prvi obravnavi, je težak dobrih 5 mio eur. Vključuje vse najpomembnejše občinske projekte, ki se že izvajajo in jih je občinski svet že potrdil s proračunom za letošnje leto in tiste, za katere imajo v prihodnjem letu zagotovljena sredstva ter jih občani najbolj potrebujejo. Časa za sprejem pa ni več na voljo.

V najslabšem primeru bo morala občina preiti na začasno financiranje, ki pomeni izhodišča porabljenih sredstev za minulo leto, saj je prihodnja seja občinskega sveta predvidena šele 10.decembra, za sprejem proračuna pa sta potrebni vsaj dve obravnavi.

V obdobju začasnega financiranja je zelo omejen obseg proračunskih sredstev in s tem poravnava obveznosti občine, ki zapadejo v plačilo. V praksi to pomeni, da bo občina v tem obdobju izvajala tekoče naloge, pod vprašajem je nadaljevanje že začetih investicij, ne bomo pa smeli začeti novih investicij kot je npr. prepotrebni vrtec v Vavti vas, kjer so otroci zaradi velike prostorske stiske zdaj na treh lokacijah. Prav tako ne bomo mogli začeti urejati regionalne kolesarske povezave Novo mesto – Straža, niti dokumentacije za prenovo ceste skozi Vavto vas, ki čaka na izvedbo«, je zapisal Krštinc.

Župan Dušan Krštinc in direktorica občinske uprave Polonca Špelko Krštinc

Kaj moti straško opozicijo?

"Prav je, da javnost ve," piše župan, "da so vsi svetniki imeli v obdobju nastajanja in oblikovanja obeh dokumentov, torej tako predloga OPN kot tudi predloga občinskega proračuna, možnost da aktivno sodelujejo pri pripravi in oblikovanju ter prispevajo svoje ideje in pripombe, vendar niso imeli konkretnih predlogov. Na pogovore glede oblikovanja proračuna se je odzval iz Lkosa le mag. Samo Jakljič, vendar ni imel nobenih predlogov. Predlog OPN je obravnaval odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, prav tako so predlog proračuna predhodno obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Svetniki Lkosa predloga OPN niso želeli uvrstiti na dnevni red seje občinskega sveta, ker so prepričani, da je negativno mnenje Direkcije RS za vode glede OPN dovolj, da je predlog neusklajen z veljavno zakonodajo, pa četudi mnenje direkcije za pripravljavca ni zavezujoče. Prav tako pa je bil prepričan, da letni program vzdrževanja občinskih cest ni bil vključen v proračun za prihodnje leto, pa čeprav bi bilo dovolj priložnosti za pripombe vse do naslednje seje.

Najbolj zanimivo pri tem je, da je član odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, predlog proračuna na seji odbora potrdil, na seji občinskega sveta pa je ta isti svetnik zahteval umik obravnave občinskega proračuna z dnevnega reda seje.

Svetniki »opozicije«, ki nasprotujejo predlogu OPN-ju in predlogu proračuna tudi niso dovolili, da bi pripravljavka najpomembnejšega občinskega prostorskega dokumenta Jelka Hudoklin iz podjetja ACER, na seji sploh lahko predstavila in obrazložila strokovna izhodišča priprave in vsebine novega dokumenta.

Kot v izjavi za javnost navaja župan Občine Straža Dušan Krštinc, je sam vselej pripravljen na dialog in usklajevanje. Žal, pa želijo nekateri posamezniki, ki sedijo v občinskem svetu, zavestno zavirati razvoj lokalne skupnosti in ustaviti projekte. Dejstvo je, da številni občani že od leta 2014 čakajo, da bi začeli reševati stanovanjski problem, to še zlasti velja za mlade družine, ki čakajo na dokumentacijo. Toda svetniki iz vrst opozicije z ignoranco tako pomembnih vprašanj kot je sprejetje sprememb OPN preprečujejo in onemogočajo razvoj in delajo škodo občanom," piše Krštinc.  Župana zato ne čudi, da so dan po zadnji občinski seji telefoni na občini »pregorevali« od klicev nezadovoljnih občanov, ko so izvedeli, da OPN ni prišel niti na dnevni red seje, kaj šele da bi ga obravnavali.

»Tako bodo nekateri občani še čakali, da bo njihova parcela postala zazidljiva. OPN, pa kakršenkoli že je in bo, nikoli ne bo zadostil vsem željam in potrebam, ampak vseeno je treba pripravo tako pomembnega dokumenta zaupati stroki in ne lokalni politiki, je prepričan župan. Svetniki naj bi vendarle pri odločanju sledili in prisluhnili stroki, ki se najbolj spozna na prostorsko načrtovanje in namensko rabo prostora. »Ob vsakem predlogu je v zdravi demokratični družbi vedno čas za razpravo in morebitne dopolnitve, v Straži pa se umetno ustvarjajo nepotrebne blokade,« je prepričan Krštinc. Meni tudi, da se pri spremljanju dela nekaterih svetnikov pojavlja resno vprašanje, ali posamezniki sploh pregledajo gradivo, ki ga 10 dni pred sejo občinska uprava pošlje po elektronski pošti, saj na seji dajejo videz, da prihajajo povsem nepripravljeni in le »debelo gledajo«. Prav tako ne razumejo veljavnih zakonskih postopkov za sprejemanje odločitev, da je treba pripravljen predlog na seji najprej obravnavati, potem imajo možnost dopolnitev in pripomb in šele nato sledi glasovanje o sprejemu.

V Straži nekateri zdajšnji svetniki ne skrivajo apetitov in želijo svoje predloge, hotenja in pričakovanja vstaviti v dokument, še preden je osnutek proračuna sploh pripravljen s strani občinske uprave, pa čeprav so vselej možnosti za dopolnila in pripombe na predlog proračuna tako za svetnike, politične stranke in posameznike v fazi med dvema branjema," piše Krštinc.

So nekateri svetniki kos svoji vlogi?

Župan straške občine se sprašuje, ali so nekateri svetniki dovolj zreli za tako resna vprašanja občine in resno demokratično odločanje, saj je v razmerah, v kakršnih se je znašla občina Straža zaradi političnih obračunavanj, težko delati. Najslabše pa je, da bodo najbolj oškodovani nič krivi občani, ki bodo na svoji koži občutili nesoglasja in nagajanje s strani nekaterih svetnikov.

Poleg tega Krštinc opozarja, da način dela brez resne argumentirane razprave in poštenega odločanja v korist občanov ne pelje nikamor. V tako majhnem kraju ni prostora za politiko nekih starih zamer, za tihe dogovore, politične igre in dokazovanje moči, saj je treba v ospredje postaviti potrebe in probleme občanov, čemur je občina tudi namenjena. Župan občine Straža Dušan Krštinc se v izjavi za javnost tako sprašuje kakšna je demokracija, ki preprečuje normalen dialog, ne dopušča razprave, ne prisluhne stroki in blokira postopke, da bi tako pomembni temi kot sta OPN in občinski proračun sploh lahko prišla na dnevni red seje?

R.M.

Zvočni zapisi

Župan Občine Straža Dušan Krštinc o zadnji seji

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava