Občina zbira predloge za priznanja

27.11.2020 | 13:20

Prelep pogled na občino Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj oziroma žirije za podeljevanje Župančičevih priznanj, priznanj Občine Črnomelj, priznanj na področju športa in za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja je danes objavila razpise za pridobivanje predlogov za podelitev letošnjih priznanj.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, so letošnja novost priznanja za dosežke na področju športa, saj bodo februarja prihodnje leto prvič podeljeni po novem Odloku o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa. Ta je začel veljati konec decembra lani. Nekaj sprememb in dopolnitev pa je po novem v veljavi tudi v Odloku o Župančičevih priznanjih

Rok za oddajo predlogov je sreda, 30. december 2020, do 15. ure.

Župančičeva priznanja občina podeljuje ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. Podelijo Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture in Župančičeva plaketa za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.

Priznanja Občine Črnomelj občina podeli ob prazniku občine, med dobitniki pa so lahko tako fizične kot pravne osebe, ki izredno uspešno delajo in prispevajo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. Občina podeli diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe in plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.

Priznanja za dosežke na področju športa pa občina podeli ob prazniku občine za najboljše dosežke in uspehe na področju športa, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. Podelijo naziv športnik leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge, naziv športnica leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge in naziv športna ekipa leta za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge. Potem pa sta tu še mladi perspektivni športnik za visoke športne dosežke posameznika do 18 leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo in športni dosežek leta za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine (podeli se lahko tudi športnim pedagogom in trenerjem).

Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja pa občina podeli fizičnim in pravnim osebam med 22. marcem, ko je Dan voda in 22. aprilom, ko je Dan zemlje in sicer ob izvedbi občinske akcije Pomladansko čiščenje okolja. Občina tako podeli pohvalo "Breza" za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo in grajo "Kopina" za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.

R.M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava