Urejanje gozdnih vlak za varnejše delo v gozdu

17.1.2021 | 08:30

Del urejenih gozdnih vlak na območju Srednjega in Dolenjega Globodola (Foto: A. K.)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je na pobudo gradbenega odbora v zadnjih mesecih preteklega leta na novo uredila in prenovila v skupni dolžini dobrih 1.850 metrov gozdnih vlak v Dolenjem in Srednjem Globodolu in Golobinjeku.

To, kot je poudaril Andrej Kastelic iz občinske uprave, omogoča dostop do gozdnih parcel, saj konfiguracija in zaraščenost terena pred posegom nista omogočali primernega dostopa do pretežnega dela gozdnih zemljišč, večjo varnost pri delu v gozdu, spravilu in odvozu lesa, optimizacijo spravilnih razdalj in spravilnih stroškov ter s tem tudi trajnostno gospodarjenje z gozdom na tem območju.

V okviru naložbe so tako na novo uredili 363 metrov gozdnih vlak in rekonstruirali 1.489 metrov že obstoječih vlak. Občina pa je za ureditev dostopa s cest do območja urejanja zagotovila še denar za ureditev dodatnih 300 metrov vlak.

Naložba je vredna nekaj več kot 13.290 evrov, od tega 9.850 evrov predstavljajo gradbena dela na območju vlak po elaboratu priprave, gradnje in rekonstrukcije Zavoda za gozdove Slovenije in nekaj manj kot 1.480 evrov ureditev dodatnih vlak za zagotavljanje dostopa do območja urejanja, lastna dela lastnikov in upravljavcev zemljišč pa so ocenjena na 1.965 evrov.

»Občina Mirna Peč je uspešno kandidirala na javnem razpisu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo tako od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije pridobila 4.034 evrov, iz lastnega proračuna zagotavljamo več kot 7.290 evrov, v to je vštetih tudi dobrih 4.900 evrov, ki jih je prispeval gradbeni odbor, kot že rečeno, pa so z lastnim delom sodelovali tudi lastniki in upravljavci zemljišč,« je še pojasnil Kastelic.

Več v aktulani številki Dolenjskega lista.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava