Spremembe OPN v četrto le pod streho, sprejeli tudi proračun

22.1.2021 | 11:20

Straški svetniki so včeraj s potrdivijo spremem OPN-ja omogočili občanom in podjetnikom gradnjo in legalizacijo. (Foto: M. Ž.)

Župan Dušan Krštinc in v.d. direktorica občinske uporave Polonca Špelko Krštinc

Paket sprememb treh odlokov, poveznih s vozili in odpadki, je predstavila vodja skupne občinske uprave Brigita Železnik. 

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji le uspeli v četrto potrditi spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), točko, ki je bila pred tem že trikrat na predlog Sama Jakljiča iz svetniške skupine LKOS umaknjena z dnevnega reda, občani in podjetniki pa jo zelo težko pričakujejo. Tudi tokrat je po uvrstitvi točke na sejo glede na to, da se okoli negativnega mnenja Direkcije RS za vode (DRSV), ki je sicer na občino prišlo močno po zakonsko predpisanem roku, ni nič premaknilo, je padel isti predlog.

Skoraj eno uro je trajala pestra in na trenutke tudi čustvena razprava, pojasnjevanje in izmenjava mnenj, zakaj naj oz. ne spremembe in dopolnitve OPN ostane na dnevnem redu. Župan Dušan Krštinc je od zadnje seje pridobil pravno mnenje, da pri odloku ni nič nezakonitega, prav tako je podrobno obrazložil, na kaj je DRSV podala negativno mnenje. To se, kot je dejal, dejansko v večji meri nanaša na že obstoječe objekte oz. ceste. »Tu so bile pripombe podane predvsem na določitev površine za ceste pri sprehajalnih poteh ob reki Krki, ki že leta in leta obstajajo. Potem je bilo negativno mnenje, ker smo površino za ceste določili tudi na naših mostovih, pri dveh poslovnih subjektih pa smo določili dodatno stavbno zemljišče - pri enem gre za objekt, ki že ima uporabno dovoljenje, pri drugem pa gre za manjšo širitev,« je pojasnil.

Kakorkoli že, po odmoru, v katerem se je na kratko sestala svetniška skupina LKOS, je Jakljič oz. LKOS od predloga po umiku točke odstopil pod pogojem, da se sprejmeta dodatna dva sklepa, in sicer, da občinska uprava takoj pristopi k pripravi ponovnim spremembam in dopolnitvam OPN, v katerih bodo tudi uskladili pripombe Direkcije za vode in na predlog društva Bober iz prostorskega načrta umaknili kajakaško stezo. Tako je tudi bilo, svetniki so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta sprejeli soglasno.

Nič več na začasnem financiranju

S sprejemom proračuna za letos v drugem branju občina Straža ni več na začasnem financiranju. Na dopolnjen predlog proračuna so do roka prispeli štirje amandmaji, vse so predlagali svetniki LKOS-a. Trije so se nanašali na same obrazložitve postavk, četrti pa je bil finančne narave, kjer je bila predlagana prerazporeditev iz proračunske postavke preplastitve občinskih cest na investicijsko vzdrževanje občinskih cest, na županov predlog pa so slednjo dopolnili še obrazložitvami s postavke preplastitve.

Sicer je višina proračuna nekoliko nižja kot je bila v prvi obravnavi, na prihodkovni strani zdaj ta znaša malo manj kot 4,8 milijona evrov in na odhodkovni dobrih 5,4 milijona, od tega za naložbe namenjajo nekaj več kot 2,7 milijona evrov.

Straški svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi spremembe treh odlokov, in sicer o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili, o ravnanju s komunalnimi odpadki in ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

M. Ž.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava