Nadzorniki v Škocjanu zadovoljni

22.1.2021 | 18:20

Mateja Kos Žibert, predsednica NO občine Škocjan. (Foto: L. M.)

Škocjan - Predsednica Nadzornega odbora (NO) občine Škocjan Mateja Žibert Kos je na zadnji občinski seji poročala o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan v letu 2019 in povzela, da večjih pripomb ni in da delajo dobro, zakonito, racionalno.

Nadzorniki - poleg nje so v odboru še Tanja Šraj, Urška Osredkar, Franc Smrekar in Marko Mlakar - so pod drobnogled vzeli ravnanje s stvarnim premoženjem, nekaj javnih naročil (javno razsvetljavo v Hrastuljah in Zloganjah ter in house montažna dela na vodovod Bučka), dejavnosti občinske uprave (sofinanciranje Razvojnega centra (RC) Novo mesto in programa Podjetniške spodbude - izobraževanje in usposabljanje podjetij), ter nekaj naključno izbranih proračunskih postavk (materialni stroški, prostorski dokumenti, investicije v objekte in opremo na področju športa, ureditev jedra Škocjana in varstvo kulturne dediščine, izdatke za reprezentanco).

»NO ugotavlja, da župan in OU svoje delo opravljata v skladu z veljavno zakonodajo, ni bilo ugotovljene nenamenske porabe sredstev. Priporočila so namenjena izboljšanju poslovanja, zakonitemu delovanju, k preglednemu in gospodarnemu ravnanju z vsem občinskim premoženjem,« je povedala Kos Žibertova.

Med predlogi NO omenimo le tega, naj občina v prihodnje od RC Novo mesto zahteva poročilo o opravljenih aktivnostih, »ki so finančno ovrednotene, da se lahko preveri namensko, smotrno in gospodarno porabo sredstev.«

Občina na osnutek poročila NO ni imela pripomb, tako da je to hitro postalo končno poročilo.

Župan Jože Kapler pove, da je pregled poslovanja občine opravilo tudi Računsko sodišče RS in Skupnost občin Slovenije, s poročilom NO občine je zadovoljen. »Ni vse idealno, a se trudimo, da sledimo zakonodaji in da z javnimi sredstvi ravnamo pregledno in racionalno,« pravi.

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava