Po nedavnem potresu škoda tudi v straški občini; velike skale grozijo

27.1.2021 | 10:15

V straški občini je po potresu najbolj poškodovana cerkev Marije vnebovzete v Dolenji Straži (foto: arhiv; spomeniki.blogspot.com)

Razprava na zadnji seji straških svetnikov (foto: M. Ž.)

Straža - Nedavni potres je povzročil nekaj škode tudi na nekaterih objektih na območju Občine Straža. Po do zdaj znanih podatkih je, kot sporočajo z občine, najbolj poškodovana cerkev Marije Vnebovzete v Dolenji Straži, kjer je poškodovana zunanja fasada, odpadel je notranji omet, škodo so utrpele poslikave, razpokale so stene in strop. Nekaj razpok je nastalo na stenah hodnika Kulturnega doma, v stavbi vrtca Krkine lučke na Stari cesti in na starem delu objekta osnovne šole Vavta vas.

Občina je pozvala občane, naj prijavijo škodo, povezano z nedavnim potresom, do 1. februarja 2021. Natančno škodo bo ocenila posebna komisija za oceno škode po naravnih nesrečah, ki jo je imenoval župan. Po prvih ocenah pa se ta giblje okrog 60.000 evrov.

Grozijo tudi velike skale

Kot posledica zadnjega močnejšega potresa se je sprožilo nekaj velikih skal na brežini nad Stražo in Dolenjo Stražo, ki ogrožajo ljudi in njihovo premoženje in bi se lahko zvalile v dolino. Denar v proračunu za letošnje leto so zato v ta namen povečali tudi na tej proračunski postavki. Občina pa je že v postopku izbire projektanta za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) oz. programa sanacije. Svetniki so na zadnji seji, v okviru potrjenega proračuna za leto 2021, vključili v proračun izdelavo programa sanacije omenjenih skal na straškem hribu, s čimer bi bil narejen prvi korak pri reševanje tega dolgoletnega problema.

Več denarja za zaščito in reševanje

V Občini Straža so v letošnjem občinskem proračunu za področje zaščite in reševanja podvojili načrtovana sredstva. Za potrebe opremljanja pripadnikov Civilne zaščite in pripadajočih intervencijskih služb bodo namenili 40.000 eurov.

Na območju občine imajo ta čas nameščenih že devet defibrilatorjev - v prostorih Zdravstvenega doma, na avtobusni postaji, v prostorih Osnovne šole, na Drganjih Selih, na območju gospodarske cone nekdanjega Novolesa, v podjetju Inpro in na gasilskem domu PGD Dolenja Straža. Letos načrtujejo še nakup osmih naprav za oživljanje ob srčnem zastoju, ki jih bodo postavili v vsaki vasi oziroma naselju. Pri nakupu računajo na pomoč donatorjev.

Glede na negotovo obdobje epidemije, predvsem pa v luči ukrepov, povezanih s Covid-19, želijo v Straži nabaviti opremo za dezinfekcijo prostorov, ki bi jo enote CZ lahko izvajale v tamkajšnji zdravstveni ambulanti in lekarni, za potrebe šole in kulturnega doma. Poleg tega planirajo nakup delovnih oblek za člane štaba ter ostalih pripadnikov Civilne zaščite, nahrbtnikov, opremo za reševanje izpod ruševin in ostalo zaščitno opremo, še sporočajo z občine.

M. K.

Zvočni zapisi

Dušan Krštinc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava