Odpiranje vseh trgovin, v šolske klopi vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov, konec gibanja omejitve na občine in regije …

11.2.2021 | 16:45

V šolah bo spet živahno. (Ilustrativna fotografija, arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je potrdila vstop države v oranžno fazo. Tako se s ponedeljkom v šolske klopi vračajo preostali razredi osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov, ukinja se omejitev gibanja na občine in regije, odpirajo se vse trgovine ne glede na vrsto blaga in prodajno površino in servisne dejavnosti, dovoljeno bo zbiranje do 10 ljudi …, v veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči, so pojasnili na današnji novinarski konferenci po seji vlade.

Med najpomembnejšimi spremembami glede trgovin je, da novi odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje storitev. Glede testiranja zaposlenih bo še naprej veljalo, da bodo določene dejavnosti lahko delovale brez posebnih pogojev, pri drugih pa bo zahtevano redno testiranje, slednje med drugim velja za celotno trgovinsko dejavnost in vse storitve higienske nege, denimo kozmetike in izvajalce masaž, po novem pa tudi za frizerje in izvajalce pedikure.

Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je v odloku skladno z odpravo omejitve zbiranja določeno, da se jih lahko udeleži do največ 10 oseb.

Še naprej pa pri izvajanju vseh storitev ostaja omejitev ene stranka na 30 kvadratnih metrov oz. ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ter ena stranka na 10 kvadratnih metrov v primeru odprte tržnice.

Pouk v mehurčku, na fakultetah izpiti in seminarji za do 10 študentov

Ker so prihodnji teden v vzhodnem delu države počitnice, se bodo tako v šolske klopi vrnili učenci in dijaki vzhodnega dela. Spet bo v šolskih prostorih potekal tudi praktični pouk ter izobraževanje odraslih.

Pouk v osnovnih šolah bo potekal v mehurčku, torej v matičnih učilnicah za učence vseh razredov, učenci učilnic ne bodo menjavali. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učence še naprej ne bodo izvajale dejavnosti zunanjih izvajalcev. Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah, kosila pa naj bi šole organizirale tako, da bo med učenci čim manj mešanja.

V mehurčku matičnega razreda bo še naprej potekalo tudi podaljšano bivanje, ki bo organizirano za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj - če le ni nujno - otroci hodijo po pouku domov. V primeru, da šola za učence 4. in 5. razredov oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, bo tam obvezna uporaba zaščitnih mask tako za učence kot za zaposlene, je navedeno v okrožnici šolam, ki jo je pridobila STA.

Obvezne in neobvezne izbirne predmete bodo lahko izvajali na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine bodo tako učiteljica kot učenci pri pouku morali nositi zaščitno masko.

Po priporočilu ministrstva se šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije do nadaljnjega ne izvajajo.

Dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, bodo lahko izvajali tudi mobilni učitelji, a le ob doslednem izvajanju vseh priporočenih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

S ponedeljkom bo v umetniških gimnazijah in v glasbenih šolah dovoljena izvedba individualnega pouka. V glasbenih šolah se bo individualni pouk za učence v celoti izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, nadalje potekal v obliki izobraževanja na daljavo. Izjema, ki jo odlok prinaša je možnost, da se pouk predmeta, za katerega šola presodi, da je za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje izobraževanja učencev to nujno potrebno, lahko izvaja v prostorih šole, je zapisano v okrožnici.

Še naprej pa bo na daljavo potekal pouk skupinskih predmetov predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre. Prav tako se v prostorih šole ne izvajajo nastopi učencev, še navaja okrožnica.

V matičnih razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas.

Osnovnošolci se bodo ob napovedanem vračanju vseh v šole izobraževali po t. i. modelu B, ki predvideva šolanje vseh v šolah ob spoštovanju priporočil in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužb. Dijaki zaključnih letnikov pa se bodo izobraževali po modelu C, kar glede na avgusta predstavljeni načrt pomeni, da se jih bo polovica dva tedna izobraževala doma, druga polovica pa v šoli, nato pa se bodo za naslednjih 14 dni zamenjali.

V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev, te izjeme veljajo tudi za dijaške in študentske domove.

Tudi šport za mladince in večji obseg rekreacije

V Sloveniji se povečuje obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije novega koronavirusa dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. Od ponedeljka bo dovoljena tudi brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Rekreacija prav tako ne bo več omejena zgolj na družino in individualno.

Vrhunskim športnikom se bodo tako ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj, je odločila vlada na sinočnji in današnji seji.

Med drugim bodo od ponedeljka dovoljena tudi tekmovanja v ekipnih športih ne le najvišje kategorije, ampak tudi 2. slovenske lige in 1. mladinske slovenske lige ter v individualnih športnih panogah poleg članskih še državna mladinska prvenstva. Prav tako je v kolektivnih in individualnih športih kot doslej še naprej dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Za športne programe se bodo lahko uporabljali vsi športni objekti in površine za šport v naravi, ki jih določa zakon o športu, to so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori in površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Treningi so še naprej dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost. Poleg tega so dovoljeni tudi perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate.

Vadba športnikov v mlajših starostnih kategorijah mladincev in kadetov bo dovoljena le, če se bo izvajala v obliki mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupinah, kar zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. V to izjemo so vključeni člani reprezentanc, teh je za okrog 1000, nekateri pa so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov.

Treningi so še naprej dovoljeni tudi okrog 500 športnikom, starejšim od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Dovoljeni bodo tudi treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo individualno, samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev.

Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah bo potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov bo dovoljena tako na zunanjih površinah kot v zaprtih prostorih, kjer je pogoj 30 kvadratnih metrov na osebo.

Tako na prostem kot v zaprtih prostorih bo dovoljena tudi rekreacija v vadbenih skupinah do desetih vadečih ob ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje, tudi tu strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri vadbi ne bo smelo priti do fizičnega stika med vadečimi.

Smučanje

S ponedeljkom bo za uporabo žičniških naprav veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, kar velja tudi za delavce na smučiščih, ki so v stiku z uporabniki. Kdor je prebolel covid-19, šest mesecev ne potrebuje testiranja, upravičen pa bo do zdravniškega potrdila, kar velja tudi za vse druge dejavnosti.

Prehajanja meja

Prehajanje notranje schengenske meje bo od sobote mogoče na vseh mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, kontrolne točke se namreč ukinjajo. Prav tako bo od sobote možen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa na koronavirus za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli.

M. Ž, STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava