Nova/stara direktorja sevniške Lekarne in Komunale

6.4.2021 | 17:15

Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč

Direktorica Lekarne Sevnica Irena Groboljšek Kavčič druga z desne, ob županu Srečku Ocvirku (obe fotografiji: arhiv DL)

Sevnica - Sevniški občinski svet je na svoji zadnji seji med drugim podal soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Irene Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica, za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pa tudi za naslednje mandatno obdobje imenoval Mitjo Udovča iz Boštanja.

Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sevnica je občinski svet imenoval Saro Damiš iz Šentjanža.

Sevniška Komunala v letu 2020

Sevniški svetniki so sicer na isti seji tudi obravnavali in potrdili revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala za lansko leto, ki ga je predstavil direktor Mitja Udovč. Kljub posebnostim leta 2020 je delo v segmentu vseh dejavnosti podjetja po njegovih besedah potekalo nemoteno in skladno s pričakovanji. Rezultati analiz pritrjujejo kakovostni oskrbi s pitno vodo ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je opazen porast zbranih odpadkov, spodbudno je, da je ločeno zbranih odpadkov vse več, dobro obiskan je zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici. Zgledno urejene so po mnenju direktorja javne površine v mestu in krajevnih središčih s številnimi novimi zasaditvami, stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest v letnem in zimskem času. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti sevniška Komunala upravlja s pokopališči in mrliškimi vežicami v celotni občini, opravljenih je bilo več investicij. Utečeno je opravljanje 24-urne dežurne službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.

Z letošnjim letom je za Komunalo Sevnica pomembna novost pripojitev Javnega podjetja Plinovod Sevnica. S sprejemom revidiranega poslovnega poročila slednjega za leto 2020 se je v celoti formalno zaključila dejavnost tega podjetja, s pripojitvijo Komunali pa se je ohranila dosedanja dejavnost oskrbe s plinom v mestu Sevnica.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava