CERO DBK - Zdaj gre z obdelavo odpadkov zares

19.4.2021 | 14:30

Podpis pogodbe za izgradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo v Leskovcu. (Foto: I. Vidmar)

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin so davi v prostorih Razvojnega centra Novo mesto v Podbrezniku podpisali pogodbo za drugo fazo gradnje Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovcu. Objekt za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo bo gradilo novomeško gradbeno podjetje CGP, stal bo sedem milijonov evrov.

1,8 milijona evrov bodo prispevale dolenjske in belokranjske občine, za šest milijonov evrov pa bo kredita SID banke. Sama gradnja naj bi bila končana proti koncu prihodnjega leta, ko naj bi objekt začel poskusno obratovati, podjetje CGP pa bo naročniku po enem letu preizkusnega delovanja objekt predal proti koncu leta 2023.

S podpisom pogodbe, ki so jo županja občine Semič in župani občin Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža, Mirna Peč, Škocjan in Šmarješke Toplice podpisali s predsednikom uprave podjetja CGP Martinom Gosenco, vršilcem dolžnosti direktorja podjetja CERO DBK Gregorjem Vovkom, vršilcem dolžnosti direktorja podjetja CeROD Albinom Kregarjem in predsednikom uprave SID banke Sibilom Svilanom, se je končala saga o reševanju problema obdelave odpadkov na območju novomeškega dela Dolenjske in Bele krajine, ki se je začela, ko se je po zaključku prve faze gradnje CeROD-a leta 2012 zapletlo v zvezi z nadaljevanjem in je leta 2015, ko naj bi bil CeROD 2 po prvotnih načrtih že končan, svet županov sprejel odločitev, da se projekt CeROD 2, ki naj bi stal 25,5 milijona evrov, prekine.

Tri in polkrat cenejši objekt

Novi, tri in polkrat cenejši objekt od tistega, ki so ga v Leskovcu načrtovali v okviru projekta CeROD 2, bo desetim dolenjskim in belokranjskim občinam, ki naj bi jim se po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija priključil tudi Šentjernej, omogočil bolj celovito in veliko bolj avtonomno ravnanje z odpadki z območja, na katerem živi skoraj sto tisoč ljudi, nižje pa naj bi bil s tem tudi cene storitev, povezanih z zbiranjem in predelavo odpadkov. Zadovoljstvo ob taki rešitvi je ob podpisu pogodbe izrazil tudi metliški župan Darko Zevnik, ki je opozoril na dejstvo, da zdaj odpadki iz Bele krajine najprej potujejo na obdelavo po vsej Sloveniji, da jih potem končno odložijo v Leskovcu, kar je vsekakor nerazumno in neracionalno, pa tudi precej dražje.

Trenutno regijsko središče za ravnanje z odpadki v Leskovcu, ki se ponaša z največjo odlagalno površino v Sloveniji, letno sprejme 20.000 ton odpadkov, novi objekt MBO pa bo imel zmogljivost sprejema in obdelave 25 tisoč ton odpadkov letno v eni izmeni, kar je dovolj za predvidene potrebe desetih oziroma morebitnih enajstih sodelujočih občin.

Prednosti veliko

»Danes smo naredili pomemben korak pri dolgoročnem urejanju področja odpadkov. Lastna infrastruktura nam bo omogočila, da bomo veliko bolj avtonomno izvajali predelavo odpadkov ter dodatno izkoristili prednosti, ki nam jo omogoča odlagališče v Leskovcu. Podpis današnje pogodbe potrjuje tudi pravilnost ustavitve projekta CEROD II, saj bodo občani v skladu z znižanim projektom za infrastrukturo prispevali kar 3,6-krat manj. Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov, zmanjšanju logističnih poti in posledično tudi ogljičnega odtisa in s tem prispevanja k varovanju narave. Hkrati bomo z inovativnim načinom financiranja vse sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na način, ki bo finančno čim manj obremenil občinske proračune in občane,« je ob podpisu pogodbe v imenu županov dejal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

»Ustrezno ravnanje z odpadki je ključno za naše preživetje, hkrati pa nas k temu zavezuje tudi zakonodaja doma in na evropski ravni. S to naložbo bodo sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. SID banka kot nacionalna razvojna banka poleg gospodarske konkurenčnosti spodbuja trajnostni razvoj Slovenije, pri čemer ima pomembno vlogo tudi ravnanje z odpadki. Zato z veseljem financiramo ta pomemben regijski projekt, ki lepo pokaže, kako je mogoče trajnostno in uspešno urejati ravnaje z odpadki, tudi z dobrim sodelovanjem med občinami,« je poudaril predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.

»Računamo, da bomo po izgradnji objekta MBO prevzeli in predelali 21.500 ton mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov ter 3.500 ton ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na leto. V primeru pogodbenega sodelovanja ali pridobitve koncesij še z drugimi občinami pa se bodo kapacitete lahko povečale,« je pojasnil Gregor Vovko, v. d. direktorja družbe CERO-DBK, ki bo opravljala dejavnost sortiranja odpadkov.

I. Vidmar

Zvočni zapisi

Novomeški župan Gregor Macedoni

Vršilec dolžnosti direktorja družbe CERO-DBK Gregor Vovko

Metliški župan Darko Zevnik o sodelovanju belokranjskih občin pri projektu

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava