Živeti v centru Novega mesta je prijetno, a vendar …

21.4.2021 | 14:45

KS Center Novo mesto

Novo mesto - V Svetu Krajevne skupnosti Center Novo mesto so v mesecu januarju po petih letih ponovno izvedli anketo med svojimi krajani. V njej je sodelovalo preko 100 krajanov KS, v kateri sicer živi nekaj preko 1.100 ljudi. Ankete so bile razdeljene vsem prebivalcem preko pošte, dostopna pa je bila tudi v spletni obliki, sporočajo iz sveta KS.

Zaradi dobrega izhodišča je življenje v centru prijetno

Na vprašanje, kako so krajani na splošno zadovoljni z življenjem v Krajevni skupnosti Center oziroma v centru Novega mesta, je velika večina odgovorila, da so zadovoljni oziroma zelo zadovoljni. Med glavnimi razlogi za zadovoljstvo so navedli bližino do ključnih upravnih storitev, lokalov, kulturnih ustanov in dobro izhodišče tako za opravke kot za sprehode v naravo in druga načine preživljanja prostega časa, saj lahko prebivalci večino navedenega opravijo peš.

Zadovoljni s prenovo mestnega jedra, a si želijo še več ponudbe in dogajanja

Krajani v povprečju izražajo zadovoljstvo s prenovo mestnega jedra, rzultate ankete povzema predsednik sveta KS Matija Škof. Ob tem spomni na anketo izpred petih leti, ko se je kar 100 % vprašanih strinjalo s prenovo starega mestnega jedra. V aktualni anketi se prav tako velika večina vprašanih (preko 90 %) strinja s tem, da je Glavni trg zaprt za promet. A velika večina krajanov prav tako izpostavlja vsebine, ki jih ta del mesta še potrebuje, in drugo, kar je potrebno po prenovi še urediti. Najpogosteje izražajo potrebo po dodatni trgovski ponudbi (drogerija, delikatesa, otroška trgovina, pekarna, ribarnica, trafika), dlje odprtih lokalih, ponudbo hitre prehrane, igralih za otroke, več klopi, zapolnitev praznih lokalov, prenova fasad, ureditev tudi zalednih ulic in več družabnega dogajanja (koncerti). Glede slednjega se kar nekaj pripomb nanaša tudi na posameznike, ki onemogočajo tovrstne dogodke.

Sicer krajani pogosto nakupujejo v mestnem jedru oziroma bi nakupovali še pogosteje, če bi bila večja ponudba. Preko 2/3 vprašanih krajanov nakupuje na novomeški tržnici. S ponudbo tržnice so povprečno zadovoljni, zelo veliko pa jih izraža potrebo po ribarnici in po prilagojenem delovnem času, saj delovno aktivni na tržnici nakupe razen ob sobotah težko opravijo. Veliko je tudi pripomb na urejenost tržnice, tako glede pogojev za prodajalce in kupce, kar odraža veliko podporo za prenovo tržnice.

Glede prometa največ pripombe glede parkiranja

Glede prometa lahko sklepamo, pravi Matija Škof, da se krajani zavedajo, da življenje v mestnem jedru zahteva tudi nekaj omejitev glede dostopnosti z vozili. Tako so glede prometa v povprečju zadovoljni, največ pa je pripomb glede parkiranja. Menijo, da bi bilo potrebno več parkirišč zagotoviti za krajane, obiskovalcem pa omogočiti kakovostno parkiranje v bližini mestnega jedra. Velika je tudi podpora izgradnji parkirne hiše, kar pomemben delež krajanov pa je izrazilo tudi pripravljenost za odkup parkirnega mesta. Zelo malo krajanov KS Center pa uporablja javni prevoz.

Želja po večji ozaveščenosti sokrajanov glede ravnanja z odpadki in skrbi za okolje

Najmanj zadovoljstva izražajo krajani glede komunalnih zadev. Krajani bi si želeli bolj pogost odvoz odpadkov in več potopnih smetnjakov, predvsem pa glede tega področja izražajo nezadovoljstvo nad sokrajani in sicer v zvezi z ločevanjem odpadkov. Krajani so zadovoljni s čiščenjem ulic, izražajo pa nezadovoljstvo glede vse več pasjih iztrebkov in neurejene okolice smetnjakov,  je v sporočilu za javnost še zapisal predsednik sveta KS Center Matija Škof.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava