Macedoni nacionalni ambasador v Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo

22.4.2021 | 16:55

Gregor Macedoni med včerajšnjo spletno prireditvijo (foto: MO NM)

Novo mesto - Dan pred svetovnim dnevom zemlje je prek spleta potekala videokonferenčna prireditev nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, na kateri je sodeloval tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Da bi okrepili delovanje iniciative na nacionalni ravni, je Evropski odbor regij, ki s Konvencijo županov tesno sodeluje od samega začetka, imenoval 27-članski zbor nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, v kateri je po en predstavnik iz vsake države članice EU. Slovenijo kot edini nacionalni ambasador zastopa Gregor Macedoni, sporočajo z novomeške občine.

Evropska unija si je z evropskim zelenim dogovorom zadala ambiciozen cilj, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. Osrednjo silo v boju proti podnebnim spremembam in prehodu na čisto energijo EU vidi v lokalnih skupnostih, združenih v iniciativo Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki jo je podprlo že 10.604 lokalnih skupnosti iz 61 držav, med njimi tudi 59 slovenskih. Mestna občina Novo mesto je k Konvenciji županov za podnebne spremembe, ki je leta 2008 nastala na pobudo Evropske komisije, pristopila maja 2018.

Gregor Macedoni je ob imenovanju za nacionalnega ambasadorja poudaril: »Ko govorimo o okolju in naravnih virih, ni izoliranih vrtičkov, ni meja. Zavedati se moramo, da smo del globalnega sveta in da nas realnost podnebnih sprememb zavezuje, da vse projekte načrtujemo in izvajamo z mislijo na okolje. Okoljevarstvo ne sme biti posebno področje dela, temveč mora biti sestavni dela našega vsakodnevnega delovanja. Dejstva in rešitve so jasni, za spremembe tako na ravni vsakega posameznika kot nacionalne zakonodaje pa bo potrebno vložiti veliko dela. Nacionalni ambasadorji moramo delovati tako s pristopom »od zgoraj navzdol« in oblikovanje politik usmerjati v konkretne rešitve, kot tudi s pristopom »od spodaj navzgor«, pri čemer je potrebno aktivirati državljane in spodbujati organizacije, da širijo svoje dobre prakse in motivirajo drug drugega.«

Nacionalni ambasadorji bodo predstavljali povezavo med Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo ter posameznimi državami s ciljem, da se doseže bolj usmerjene aktivnosti in konkretnejše odzive svojih držav. Njihova naloga je promocija iniciative v svoji državi ter krepitev sodelovanja Konvencije županov z nacionalnimi vladami in drugimi mesti, prav tako pa tudi mobilizacija županskih kolegov na nacionalni in evropski ravni, z željo, da se pridružijo iniciativi.

Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo neposredno izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 držav članic. Regijam in mestom omogoča, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje EU in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov, ki so pristojni za izvrševanje 75% celotne evropske zakonodaje. Župan Gregor Macedoni je član Evropskega odbora regij, v okviru katerega sodeluje v Komisiji za teritorialno kohezijsko politiko in Komisiji za ekonomsko politiko, od oktobra 2019, še pojasnjujejo na MO Novo mesto.

M. K.

Komentarji (1)

15d nazaj 3   (3)   (0)   Ocenitrue truic 
Lepo , da se skrbi za podnebne spremembe, zatemnitev sonca, depopulacijo, tehnološki napredek ...in da ima ka / bala sposobne lokalne predstavnike tudi v NM.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava