Za pitno vodo skrbimo vselej, ne samo takrat, ko nam je primanjkuje

3.5.2021 | 08:50

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sevnica - Tako so zapisali na Občini Sevnica, od koder smo na kratko že poročali, da je prejela evropski denar za hidravlične izboljšave. Za ta projekt je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje. Za skupno 4,2 milijona evrov vreden projekt bo evropski Kohezijski sklad prispeval 2,2 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa bo 389 tisoč evrov. Z Občine Sevnica podrobneje pojasnjujejo, kaj bodo za ta denar naredili.

V sklopu projekta bo zgrajena povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem, in sicer na obeh bregovih reke Save, v dolžini dobrih 21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem sklopov in bo povezal skupno 11.286 prebivalcev. Namen je zagotoviti varno in nemoteno oskrbo,saj gre za povezovanje več virov, ki se bodo oskrbovali med seboj.

Glavni cilji in nameni projekta so povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega bregadel vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Namen in cilj je tudi povezati višjeležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica z višjeležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava.

Cilj je hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Pomembni del projekta je tudi ta, da se na tistih območjih, kjer je že sedaj vidna občasna ali stalna potreba za nemoteno oskrbovanje, zagotovi pitna voda. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.

Gradnja cevovodov in objektov bo potekala na območju naslednjih sklopov investicije:vodovod Nova gora (Preska–Lukovec), vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle), prečrpališče Log, vodovod Šentjanž s povezavo na vodovod Krmelj, vodohran Šentjanž, vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje), vodovod Sevnica–Breg–Loka in vodovod Handija.

Zasnovo projekta je na strokovnih podlagah sooblikovala Občina Sevnica kot investitor in javno podjetje Komunala Sevnica kot upravljalec javne vodovodne mreže, v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti. Za vseh osem sklopov so že izdana vsa gradbena dovoljenja, še sporočajo iz sevniške občine.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava