Vaščani bi pot do Šmarjeških Toplic lahko celo zaprli

6.5.2021 | 13:30

Šmarješki svetniki so se strinjali, da Občina Šmarješke Toplice celovito uredi področje zemljiško knjižnega statusa zemljišč, da ceste ne bodo šle po zasebnih zemljiščih.

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice se letos loteva reševanja težave, od katere mnoge lokalne skupnosti bežijo oz. jo prelagajo v prihodnost. Rada bi uredila pravno formalni zemljiško knjižni status zemljišč, kjer potekajo kategorizirane javne ceste po privatnih zemljiščih.

Marjan Hribar

Več kot sto kilometrov meri razvejano omrežje javnih poti in lokalnih cest v občini Šmarješke Toplice in večina jih je pravno formalno urejenih, med 5 in 10 odstotki pa ne, ocenjuje prvi mož občine Marjan Hribar. Pogosto gre za majhna odstopanja od katastrskih izkazov v zemljiških knjigah in potekom poti v naravi. Primer vasi Šmarješke Toplice pa je poseben - okrog 300 metrov ceste namreč še vedno poteka po zasebnih zemljiščih in če bi lastniki cesto zaprli, se do vasi sploh ne bi moglo priti.

Denarja za odkup ni bilo

Nerešeni zemljiško knjižni statusi so po besedah župana še dediščina nekdanje krajevne skupnosti, ko so krajani soglašali z izgradnjo javnih poti in cest, denarja za odkup ni bilo, bil je le interes. Ostale so številne obljube iz preteklosti.

»To bi moralo biti že zdavnaj rešeno. A zdaj je čas, da te stvari pravno formalno in dolgoročno uredimo, kar pomeni, da zagotovimo primerna nadomestila za lastnike teh zemljišč ter uredimo kataster tako, kot je potrebno,« pove Hribar. To je nenazadnje tudi zahteva Ustavnega sodišča RS.

Cena odvisna od rabe zemljišč

Anica Turk Potočar

Osnova za odkupe zemljišč je sklep o določitvi izhodiščne cene - slednjo so svetniki na zadnji občinski seji podprli. Kot je pojasnila višja svetovalka za razvoj na občini Anica Turk Potočar, na območju celotne občine veljajo enotne izhodiščne cene, na osnovi zaprisežene cenilke Vide Medved, sodne izvedenke in sodne cenilke za gradbeno stroko, in sodne cenilke za kmetijska zemljišča. Cenitev mora biti seveda pravična, cene pa so odvisne od namenske rabe zemljišč.

Gozdna zemljišča bo npr. občina odkupovala po ceni 0,72 evra na kvadratni meter, največ, 25 evrov, pa jo bodo stala zemljišča v območjih za stanovanjsko gradnjo in v območjih centralnih dejavnosti. Za razpršeno poselitev bo veljala cena 8 evrov za kvadratni meter, za stavbna zemljišča na območjih razpršene poselitve 6 evrov, za kmetijska zemljišča pa glede na bonitetne točke, od 0,27 do 3,23 evrov.

Letos bo občina pripravila seznam zemljišč in postavila prioritete - nekatere vloge čakajo še iz preteklih let - nato sledi geodetska ureditev, odkup oz. plačilo lastnikom ter prenos lastništva občini Šmarješke Toplice.

Kdaj bodo zadeve v celoti uredili in koliko bo to občino stalo, še ni jasno. »Po sprejetju cen bomo naredili simulacijo, in oceno ter učinke na naš proračun,« pove župan, Z namero občine, da to področje sistematično uredi, so se strinjali tudi občinski svetniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava