Prostorski razvoj JV Slovenije

7.5.2021 | 08:20

JV Slovenija

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto sodeluje pri pilotnem projektu Ministrstva za okolje in prostor »Regionalni prostorski plan«. V projektu bo preveril in prispeval k oblikovanju metodologije za izdelavo prvih slovenskih regionalnih prostorskih načrtov.

Razvojni center v vlogi regionalne razvojne agencije za Jugovzhodno (JV) Slovenijo, regije, ki obsega 21 občin Bele krajine, Dolenjske in Kočevsko-Ribniškega, bo v sklopu dvoletnega pilotnega projekta preveril določbe Zakona o urejanju prostora, ki se nanašajo na RPP ter prispeval k poenotenju načina priprave ter vsebino in obliko RPP na ravni Slovenije, hkrati pa prispeval k odgovorom na prostorska in razvojna vprašanja v JVSloveniji, sporočajo iz RC. Aktivnosti pilotnega projekta na regionalni ravni bodo podlaga za morebitni poznejši prostorski načrt celotne regije, kar bi lahko prispevalo k poenostavitvam prostorskega načrtovanja na občinski oz. lokalni ravni.

S tem projektom Razvojni center Novo mesto nadaljuje zgodbo iz projekta Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije, ki je bila začeta leta 2005, a kmalu zatem ustavljena. V vmesnem času sta se spremenili prostorska in gradbena zakonodaja, ki naslavljata aktualne evropske in globalne izzive, kot so energetska oskrba, promet, prehranska oskrba, podnebne spremembe in podobni izzivi, ki vplivajo na prostor in njegovo kakovost. Hkrati bodo v tem pilotnem projektu izdelana gradiva lahko uporabljena za številne namene, ki naslavljajo stabilno družbeno-ekonomsko okolje ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri, še navajajo v RC Novo mesto.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava