Krško za samostojno pokrajino Posavje; tudi o Romih in občinskih nagrajencih

7.5.2021 | 13:40

Foto: Občina Krško

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 22. redni seji med drugim sprejeli predlog mnenja Občine Krško k osnutkom pokrajinske zakonodaje, sprejeli sklep o podelitvi priznanj Občine Krško za letošnje leto, sprejeli program vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za 2021 in sprejeli osnutek Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško.

Kot sporočajo iz občine, so potrdili predlog mnenja k osnutkom pokrajinske zakonodaje, da Občina Krško soglaša z ustanovitvijo pokrajin, ne soglaša pa s teritorialno umestitvijo občine Krško v predlagano Zasavsko-posavsko pokrajino. Predlaga ustanovitev samostojne posavske pokrajine, skladno z dosedanjo statistično regijo Posavje, imenuje pa naj se pokrajina Posavje ali Posavska pokrajina s sedežem v Krškem. Župan Miran Stanko je ob tem poudaril, da Posavje že leta vlaga veliko dela in truda, da bi imeli samostojno pokrajino. Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je Občinski svet nagovoril preko spletne aplikacije, je izrazil željo, da bi pokrajine čimprej zaživele, v Državnem svetu RS pa bodo pripravili več variantnih predlogov. «Ključno je, da ste se Posavci organizirali. Takšne pokrajine imajo lepo prihodnost,« je še dodal Kovšca.

Potrdili program vzdrževanja namakalnega sistema Kalce – Naklo 2021

Občinski svet Občine Krško je sprejel Sklep o potrditvi Programa vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2021. Na območju občine Krško trenutno deluje namakalni sistem Kalce-Naklo. Skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 hektarjih prve in druge faze zgrajenega namakalnega sistema je ocenjena na 220 l/s, in sicer v obdobju od marca do oktobra. Obe fazi imata skupno črpališče in transformatorsko postajo. Sistem, za katerega vodna pravica oziroma dovoljenje velja do leta 2040, omogoča kapljično namakanje za kmetijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk. Namakalni sistem deluje nemoteno in zagotavlja oskrbo z vodo na celotnem sistemu v času potreb po namakanju kmetijskih zemljišč.

Vrednost vzdrževalnih del po pogodbi za leto 2021 znaša nekaj več kot 6700 evrov, zagotovila jih bo občina v letošnjem proračunu. Dela obsegajo preglede in redno vzdrževanje črpališča, preglede hidrantov, zračnikov in izpustov, polnjenje in odzračevanje cevovodov, praznjenje namakalnega sistema, konzerviranje črpališča, vzdrževanje električne opreme, zimsko zaščito črpalk in električnih omar, deratizacijo v črpališču in ob objektu; pripravo podatkov ter poročila o letni količini odvzete vode za namakanje.  

Sprejeli osnutek Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti

Državni zbor je konec leta 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o financiranju občin tako, da je občinam z evidentiranimi romskimi naselji iz državnega proračuna zagotovil sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva za proračunsko leto 2021 znašajo 25 % od 3,5 % primerne porabe občine oziroma 161.441 evrov. V občini Krško danes po ocenah živi med 350 in 400 Romov.

Občina Krško je v 2018 sprejela Strategijo reševanja romske problematike za obdobje 2018 - 2022 in v njej kot enega izmed ukrepov predvidela tudi sofinanciranje reševanja stanovanjskega problema posamičnih romskih družin, ki želijo živeti izven romske skupnosti, ter dokončanje postopkov legalizacije objektov s plačilom stroškov priklopov, komunalnega prispevka, prenosa lastništva ... Dodatna sredstva namensko zagotovljena sofinanciranju ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti prvič omogočajo občinam, da bolj učinkovito izvršujejo politike, ki so jih zastavile s podrobnimi področnimi programi in ukrepi, ki jih predvideva Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Osnutek Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško določa upravičence, pogoje, način, merila in višino sredstev za sofinanciranje stroškov urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. Svetnice in svetniki lahko do naslednje obravnave pravilnika podajo še dodatne predloge pogojev in meril.

Znani letošnji dobitniki občinskih priznanj

Občinski svet je potrdil tudi predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami o podelitvi letošnjih občinskih priznanj. Za priznanja Občine Krško za leto 2021 je prispelo skupaj osemnajst predlogov, Občinski svet pa je potrdil predlog, da Veliki znak prejme družba Kemokovina, Znak prejmejo Mirjana Marinčič, Jože Kodela in Branko Strgar, Priznanje pa Helena Španovič. Jubilejna priznanja bodo prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Krško (ob 150-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje (ob 120-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Zdole (ob 70-letnici); Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne Brestanica(ob 70-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Smednik (ob 60-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Rožno (ob 40-letnici); Kozjanski park (ob 40-letnici); Zavod Neviodunum (ob 20-letnici); družba GEN energija, d. o. o. (ob 20-letnici); družba SIPRO inženiring, d. o. o. (ob 20-letnici); Kulturno društvo Leskovec pri Krškem (ob 20-letnici) in Posavski odbojkarski klub (ob 10-letnici).

Podali so tudi soglasje k imenovanju Manuele Bojnec za direktorico Mladinskega centra Krško, še sporočajo iz občine.

M. K.

Zvočni zapisi

Župan Miran Stanko o pokrajinah

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava