Večja poplavna varnost za prebivalce dolenjskih Benetk

13.5.2021 | 18:20

Kostanjeviški otok morajo velikokrat varovati pred visoko vodo ... (foto: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je te dni podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta »Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki«. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena z Dogovorom za razvoj regije Posavje ter Sklada za vode RS. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 6,7 milijona evrov.

Projekt je namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti Save na območju Občine Kostanjevica na Krki. Z izvedbo celostnih ukrepov se bo zmanjšala poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž obravnavnih odsekov. Projekt vključuje del celovitih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v porečju reke Save - območje spodnje Save - porečje Krka, ki vplivajo na območja pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki, predvsem urbaniziranega območja.

Z izvedbo projekta do konca leta 2023 bo dodatno poplavno varnih 154 objektov in 485 prebivalcev, navajajo na omenjenem ministrstvu. Izvedba ukrepov bo prispevala tudi k varovanju kulturne dediščine (20 enot), varovanju kulturnih spomenikov državnega pomena (12 spomenikov), varovanju poslovnih subjektov (38), varovanju linijske infrastrukture in varovanju pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena, še sporočajo ob podpori projektu.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava