Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Bučna vas – zahod/1 

15.5.2021 | 17:45

Novo mesto - Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Bučno vas – zahod/1. Javna razgrnitev bo potekala od 20. maja do vključno 21. junija. Javna obravnava bo v sredo, 2. junija, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, so sporočili z novomeške občine.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, se območje OPPN nahaja v severnem delu občine, v soseski Bučna vas, zahodno od Ljubljanske ceste (regionalne ceste R3-651) in soseske Župnca. Namen priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za stanovanjsko gradnjo (individualne stanovanjske hiše, dvojčki, vrstne hiše), parcelacijo območja, zunanjo ureditev z zelenimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Predvidena je ureditev prometno varnega in preglednega cestnega priključka na Ljubljansko cesto.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, so še zapisali.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava