Vizjak v Žužemberku o vodi in predelovalnem obratu za gradbene odpadke

3.6.2021 | 09:00

Žužemberški župan Jože Papež in okoljski minister Andrej Vizjak (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je včeraj obiskal občino Žužemberk in se z županom Jožetom Papežom pogovarjal o vodooskrbi v Suhi krajini oz. nadaljevanju projekta t.i. suhokranjskega vodovoda, da bi vsi prebivalci tudi dejansko dobili pitno vodo, in možnosti postavitve predelovalnega obrata za gradbene odpadke poleg zbirno-reciklažnega centra.

Vodovod

Kot je po srečanju povedal župan, je bil primarni vodovod v okviru velikega projekta petih občin dokončan v letu 2019, v proračunu občine pa trenutno primanjkuje še 4,5 milijona evrov, da bi do pitne vode dejansko prišli vsi prebivalci. »Mi smo danes z občinsko upravo razložili vse podrobnosti, kaj vse je potrebno, da ta vodovod, ki je zgrajen, sploh pride do svoje funkcije. V občini imamo še približno enajst vasi, ki nimajo zagotovljene čiste pitne vode,« je dejal in dodal, da občina potrebnega denarja za sekundarne vode nima in ga tudi ne bo mogla zagotoviti, ampak »s pomočjo države pa vidim svetlo prihodnost, da bodo tudi naši občani dobili pitno vodo«.

Minister Vizjak je dejal, da ga je že župan seznanil s težavami teh ljudi, še posebej takrat, ko v sušnih obdobij leta vode primanjkuje, sam pa ga je seznanil s pripravami ministrstva na rešitev tega vprašanja. Vir denarja prav za gradnjo manjših vodovod so, kot je povedal, zagotovili skozi načrt za okrevanje in odpornost. Predlagali so, da bi delež denarja namenili prav za takšne projekte in bili uspešni pri vseh fazah dosedanjih usklajevanj z evropsko komisijo. »Seveda bo pogoj za pridobitev denarja pridobljeno gradbeno dovoljenje. Mi upamo, da bomo dobili slovenski načrt za okrevanje in odpornost potrjen še pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, torej že v tem mesecu, in da bi lahko razpis za gradnjo teh vodovodov, na katerega bi se lahko prijavljale občine, bil objavljen že v jeseni.«

Predelovalni obrat za gradbene odpadke

Glede postavitve predelovalnega obrata za gradbene odpadke je župan Papež pojasnil, da gre za pobudo določenih potencialnih investitorjev. Minister Vizjak je dejal, da na ministrstvu pozdravljajo projekte, ki so usmerjeni v ponovno uporabo ali predelavo odpadkov v proizvode. »Gre namreč za tako imenovane ukrepe krožnega gospodarstva, da se te odpadke ne odlaga, ne zakoplje, temveč se jih ponovno uporabi ali predela. Seveda pa to mora biti v skladu z razmeroma strogimi okoljskimi predpisi. Z zadnjo novelo zakona o varstvu okolja smo dejansko omogočili tudi predelavo odpadkov v proizvode na način, da se za vsako posamezno tako tehnologijo določijo pogoji, t. im. slovenski tehnični standardi, ki jih predpiše stroka, in potem izvajalec, ki se tega loti, mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za tako predelavo, obrat pa mora izpolnjevati vse pogoje in si pridobiti integralno gradbeno dovoljenje.«

Glede na to, da je bil seznanjen, za kakšno lokacijo gre, da ni izpostavljena ne vplivu poplav, da ni na zavarovanem območju kulture ali narave, da tam ni vodovarstvenega območja in da gre za degradirano površino, kjer je že zbirno reciklažni center, ne vidi večjih ovir, da ne bi to bilo izvedljivo v občini Žužemberk.

M. Ž.

Zvočni zapisi

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak o žužemberški vodooskrbi in nadaljevanju projekta

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava