Zapuščena vozila bodo lahko tudi odpeljali, ne le oglobili lastnika

11.6.2021 | 11:00

Seja mirnskih svetnikov

Takšen bo mirnski vrtec (foto: Občina Mirna)

Mirna - Najpomembnejši točki dnevnega reda zadnje seje mirnskih občinskih svetnikov sta bila sprememba projekta gradnja vrtca in pa odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili.

Vrtec

Občina Mirna bo na podlagi javnega razpisa resornega ministrstva v letu 2023 za izgradnjo novega vrtca prejela iz državnega proračuna 300 tisoč evrov in v letu 2024 skoraj 873 tisoč evrov. Skupna vrednost naložbe je sicer ocenjena na dobrih 2,6 milijona evrov. »Občinski svet je z aprilskim rebalansom potrdil projekt »Gradnja novega vrtca« s predvidenim državnim sofinanciranjem v letih 2022 in 2023, kar odstopa od dinamike sofinanciranja, ki jo je v postopku po razpisu določilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z včeraj sprejeto spremembo smo tako uskladili vire financiranja v načrtu razvojnih programov občine, vrednost projekta pa ostaja nespremenjena,« pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Zapuščena vozila

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Mirna. Občani in redarji namreč opažajo, da je v občini vse več zapuščenih vozil, ki včasih zapolnijo parkirna mesta, ki bi bila sicer lahko uporabljena za vozila v prometu. Na problem je opozarjala tudi policija, ki zaradi pomanjkanja ustrezne pravne podlage ni mogla odrediti odstranitve zapuščenega vozila. »Doslej je redar ali policist takrat, ko lastnik v predpisanem roku po namestitvi odredbe na vozilu tega ni odstranil, lahko izrekel le globo, odslej bo lahko odredil tudi odvoz zapuščenega vozila. Tako bo nadzor boljši, uredili bomo mirujoči promet in zagotovili varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjšali vplive cestno-prometnih sredstev na bivalno okolje,« pojasnjuje Lea Bučinel, strokovna sodelavka občinske uprave Občine Mirna.

Pogrebna služba

Na seji je občinski svet med drugim v drugi obravnavi sprejel tudi odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, s katerim je uvedena 24-urna dežurna pogrebna služba, ki jo bo zagotavljalo JP Komunala Trebnje, medtem ko bodo občani pogrebno službo za izvajanje pogrebne svečanosti še vedno lahko izbirali sami.

M. K.

Zvočni zapisi

Lea Bučinel

Tanja Šinkovec

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava