Izpis otrok med poletjem - polovico plača občina, Hudoklin bi še več

14.6.2021 | 07:50

V občini Šentjernej je možen izpis otrok iz vrtca med julijem in avgustom.

Šentjernej - Tu je poletje, pred vrati so dopusti. Zato je dobrodošla novica, da so šentjernejski svetniki na zadnji občinski seji sprejeli sklep o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca v dveh poletnih mesecih, kar je že običajno.

Občina bo staršem za plačilo za vrtec, ki jim je določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno znižala za polovico – če bodo seveda za to podali vlogo.

Gre za izpis iz vrtca za neprekinjenih 31 ali 62 dni med 1. julijem in 31. avgustom, ni pa nujno od prvega do zadnjega v mesecu. Da je bil to problem staršev, ki so se zato pritoževali, je opozorila svetnica Marjetka Rangus in dejala, da je treba biti bolj fleksibilen. Kot je na seji povedala Darja Bambič, višja svetovalka za družbene dejavnosti, takih pogojev že kar nekaj časa ni več, poletni izpis se lahko začne kadar koli v mesecu.

Lani so ugodnost polovičnega plačila začasnega izpisa otroka iz vrtca izkoristili starši 43 otrok v juliju in 97 otrok v avgustu. Občina je iz proračuna za to odštela skoraj 11.000 evrov.

Franc Hudoklin bi še večjo razbremenitev staršev

Franc Hudoklin na seji OS.

Kakšno bo zanimanje letos, je težko predvideti, v proračunu so rezervirali 10.000 evrov. Polovična oprostitev zneska ostaja, čeprav je svetnik Franc Hudoklin predlagal, naj bo občina do staršev malo bolj solidarna, in če je že zvišala cene vrtca, naj vsaj tu zviša odstotek pomoči. Predlagal je, da občina plača 60 odstotkov, starši pa 40. A do glasovanja ni prišlo, saj je bil prej sprejet predlog župana.

Svetniki so na zadnji občinski seji sprejeli tudi pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenca v občini, ki od maja 2019 znaša 200 evrov na novorojenca. Sprememba je, da tako denarno pomoč lahko pridobijo tudi posvojitelji otrok, pogoj je tudi ta, da ima upravičenec na dan rojstva otroka stalno prebivališče v občini Šentjernej (prej ga je moral imeti leto dni pred rojstvom otroka). V proračunu občine je za tako pomoč letos namenjenih 18.000 evrov.

Lani se je v občini Šentjernej rodilo 88 otrok, leto dni prej 89, leta 2018 sto, leta 2017 pa 107 otrok.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava