Zaposlovanje Romov - Spodbudo bi lahko izkoriščali

7.9.2021 | 14:40

Alojša Preskar (foto: P. Perc)

Krško - Obravnava programa za Rome je na seji krškega občinskega sveta predvidena v septembru – Pri stimulaciji podjetij in zavodov pri zaposlovanju Romov so na krški občini nekoliko zadržani

Občinski svetnik Aljoša Preskar (NSi) se je v okviru svetniške pobude zavzel za izboljšanje stanovanjskih standardov Romov. Meni, da je zaposlitev Roma, ki si izboljšuje stanovanjski standard, potrebna. Verjame pa, da so Romi težje zaposljivi, zato predlaga, da iz danih sredstev za izboljševanje stanovanjskega standarda Romov Občina Krško stimulira tudi delodajalca, ki bi zaposlil Roma.

Oddelek za družbene dejavnosti mu je odgovoril, da je bilo že na 22. seji občinskega sveta ob obravnavi osnutka Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v krški občini pojasnjeno, da je državni zbor decembra lani sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o financiranju občin. Določenim občinam je tako iz državnega proračuna zagotovil sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti in Občina Krško je za leto 2021 prejela 161.441 evrov, ki so razporejeni na proračunski postavki Komunalna ureditev romskih naselij Kerinov Grm (20.000 evrov) in druge pomoči (141.441 evrov). Že ob obravnavi točke so bili deležniki pozvani, da predlagajo ukrepe, na podlagi katerih bo Občina Krško reševala romsko problematiko.

Program bo predvidoma vseboval ukrepe, kot so: sofinanciranje in reševanje bivanjskih razmer, zagotavljanje zdravja in zdravega življenjskega okolja v romskih naseljih, zagotavljanje infrastrukture gospodarskih javnih služb, investicijsko in tekoče vzdrževanje socialne infrastrukture, pospeševanje in vključevanje otrok v vrtec in večji obisk osnovne šole pa tudi sofinanciranje javnih del in ustanovitev režijskega obrata za zaposlovanje Romov. Prav zadnji omenjeni ukrep bo deloval v smeri zaposlovanja Romov na področjih vzdrževalnih del, košnje trave, čiščenje okolice in podobno.

Pri stimulaciji različnih podjetij in zavodov pri zaposlovanju Romov pa so na krški občini nekoliko zadržani, saj bi lahko prišlo do izkoriščanja subvencij podjetij, po drugi strani pa menijo, da bi bilo težje preverjati tudi dejansko prisotnost na delu in učinkovitost zaposlenih. Obravnava programa za Rome je predvidena na seji občinskega sveta v septembru, ko bodo ukrepi tudi podrobneje predstavljeni.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava