Certifikat družbeno odgovoren delodajalec 62 podjetjem; komu iz naše regije?

15.9.2021 | 08:40

Novi lastniki certifikata (foto: Matic Kremžar)

Laško - Certifikat družbeno odgovoren delodajalec je prejelo 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja. Certifikate so jim podelili v ponedeljek v Laškem, na včerajšnjem letnem srečanju pa so imetniki certifikatov razpravljali o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v času epidemije covida-19.

Podelitve certifikatov se je v ponedeljek udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, še posebej v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija, so sporočili iz inštituta Ekvilib, ki je skupaj s partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov in Združenjem delodajalcev Slovenije nosilec projekta.

Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata družbeno odgovoren delodajalec, lahko po ministrovem prepričanju pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Vodja projekta na Ekvilib Inštitutu Petra Hartman je izpostavila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. Po njenih besedah je prav, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava, vitalna in ohranjena za nas in vse generacije, ki prihajajo za nami.

Po besedah izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev.

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata so raznolika podjetja in organizacije - od najmanjših s pet zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v 10 slovenskih regijah in v različnih panogah.

Med prejemniki so tudi ZD Radeče, invalidsko podjetje Narayan, skupina Kostak, Komunala Brežice, Hortikultura Brežice, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in ePosavje Media.

Iz obrazložitev:

Zdravstveni dom Radeče je bil prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel certifikat. Kot je ob tej priložnosti izpostavil Franci Čeč, direktor ZD Radeče, je skrb za zaposlene je še posebej pomembna v času epidemije koronavirusa: ”Naše delo se je v tem času močno spremenilo. Zavedamo se, da je bitka s koronavirusom tek na dolge proge in da še potrebujemo fizično in psihično kondicijo. Za zaposlene tako vsak dan na naši spletni strani objavimo članek s področja pozitivne psihologije, s čimer želimo spodbujati samozavest, optimizem, upanje in psihološko odpornost.” Še zlasti na področju zaposlovanja se s pomočjo družbene odgovornosti povečujejo pripadnost, vključenost, udeležba, inovativnost in morala zaposlenih. Manj je absentizma in fluktuacije, izboljša se varnost in zdravje zaposlenih. Poleg tega vlaganje v družbeno odgovornost prinaša boljši odnos z lokalno skupnostjo, zmanjšuje stroške, veča ugled zavoda, pripomore k zadovoljstvu uporabnikov.

Prejemnik certifikata je tudi invalidsko podjetje Narajan iz Krškega, ki nudi pomoč težje zaposljivim osebam. Več kot polovica zaposlenih je invalidov. Zanje so delovna mesta in delovna oprema individualno prilagojena glede na njihove omejitve. Tudi s pomočjo ukrepov, ki so jih vpeljali v postopku pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, se trudijo za pozitivno delovno vzdušje. Na področju trajnostnega razvoja so poskrbeli za manjšo porabo električne energije, uporabljajo lončke iz biorazgradljivega materiala, imajo ekološki otok, varčni so pri porabi papirja ipd. Po besedah strokovne sodelavke Blažke Andolšek Erjavec na željo zaposlenih prilagodijo urnik dela s ciljem usklajevanja zasebno-poklicnega življenja. Za dobrobit podjetja so dobri odnosi in motivacija zagotovo izjemnega pomena.

V Skupini Kostak, komunalnem in gradbenem podjetju s sedežem v Krškem in z več kot 440 zaposlenimi, pravijo, da s pridobitvijo certifikata povečujejo ugled vseh sodelujočih družb v njihovi skupini ter prispevajo k večji družbeno odgovorni vlogi celotnega gospodarstva in same družbe. Med izbranimi ukrepi, za katere so se odločili, so različne oblike mentorstva za prenos znanja, posebna skupina za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, uvedba uporabe čelad z mikrofoni za boljšo slišnost in mnogi drugi. ”Certifikat bi priporočili tudi drugim organizacijam, ki si želijo izboljšati zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter s tem okrepiti njihovo pripadnost, motiviranost za delo, učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje,” pravi Matej Urbanč iz splošno kadrovskega sektorja v družbi Kostak.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava