Evropski teden mobilnosti 2021 v občini Krško

16.9.2021 | 17:20

Župan Miran Stanko na današnji novinarski konferenci (foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško se med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružuje vseevropskemu projektu Evropski teden mobilnosti, ki poteka pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno« in letos projekt obeležuje že 20. leto. Župan mag. Miran Stanko je projekte in načrte na tem področju predstavil na današnji novinarski konferenci.

Na področju kolesarskih poti je po njegovih besedah eden večjih projektov kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki, za katero bosta občini Krško in Kostanjevica na Krki za skupni projekt iz EU sredstev prejeli 4,4 milijona evrov od celotne vrednosti projekta, ki znaša 6,7 milijona evrov. Projekt nove kolesarske povezave v dolžini 19,5 kilometra se bo začel predvidoma že letos in se bo po načrtih zaključil spomladi 2023. Od skupne vrednosti 6,7 milijona evrov upravičeni stroški znašajo 4,7 milijona evrov, od tega bosta občini v letih 2021 do 2023 skupno prejeli 4,4 milijona evrov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj manj kot 890.000 evrov.

Za dnevne migracije je bila urejena kolesarska povezava Videm–Brestanica skozi Sotelsko. Občina Krško aktivno sodeluje tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki načrtuje vzpostavitev daljinske kolesarske povezave Senovo–Kozje. Hkrati z rekonstrukcijo ceste od Brestanice do ribnikov v Mačkovcih, ki se je s prvo etapo že začela, bo ob cestni povezavi vse do ribnikov urejena kolesarska oz. večnamenska pot za kolesarje in pešce.

Romana Pečnik

Tečejo tudi aktivnosti za širitev avtomatskega sistema izposoje koles, in sicer s tremi novimi postajami, na Senovem pri Domu XIV. divizije Senovo, pri Bazenu Brestanica in v Spodnjem Starem Gradu v bližini večnamenskega doma. Vse od septembra 2017, ko je bil v Krškem vzpostavljen sistem brezplačen izposoje koles, ima do danes 346 aktivnih uporabnikov in skupno 9150 izposoj. Trenutno je v uporabi skupno 40 koles na osmih postajah. Do konca novembra bodo vzpostavljene tri nove postaje z dodatnimi 15 kolesi.

Na področju peš prometa je že izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo peš mostu preko Save z Vidma do starega mestnega jedra, trenutno je postopek za izbor izvajalca zaustavljen in bo stekel, ko se bodo razmere na trgu jekla ustalile.

Na področju javnega potniškega prometa vedno več občanov uporablja mestni avtobus, za katerega iz proračuna namenimo 100.000 evrov letno, v prihodnje pa bo znesek še višji, saj sta bili v septembru uvedeni dve dodatni avtobusni liniji, ki bosta javni promet še približali potrebam občanov.

V letu 2021 so posodobili tri avtobusna postajališča v krajevni skupnosti Podbočje, na Narplu in na Sremiču. Trenutno poteka obnova avtobusnih postajališč ob glavni cesti Krško-Sevnica v Gornjem Pijavškem.

Na področju optimiziranja motornega prometa pa poteka priprava na izdelavo študije variant prometnega režima v starem mestnem jedru Krškega.

Kot je še dodala koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Občini Krško mag. Romana Pečnik, bodo tudi letošnji teden obeležili z različnimi dogodki.

Novinarji

Med drugim bodo namenu predali novo urejeno avtobusno postajališče v Podbočju ter ureditev mirujočega prometa na cesti Krško-Zdole pri ribniku Resa. Tudi letos bodo gibalno ovirani z OŠ dr. Mihajla Rostoharja preizkusili poti po mestu, kako so prilagojene gibalno oviranim.

Valvasorjeva knjižnica Krško bo za najmlajše pripravila Prometne pravljičarije in jim skozi pravljice in uganke približala promet.

Kot že nekaj let zapovrstjo so se posavske občine tudi letos združile pri organizaciji kolesarskega popotovanja ob Savi od Radeč do Brežic, ki bo to soboto s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

Letos bodo od ponedeljka, 20. septembra, do vključno srede, 22. septembra, zaprli vzporedno ulico ob Cesti 4. julija, ki bo te dni namenjena le pešcem in kolesarjem, popoldan pa bo na tej zaprti ulici ulični koncert ter športno-zabavni program za otroke. Občanom bodo predstavili tudi nove linije mestnega avtobusa.

V sredo, 22. septembra, bo dopoldan na tej ulici tudi Dan brez avtomobila, ko bodo ustvarjali najmlajši, popoldan pa zaključni dogodek Evropskega tedna mobilnosti, ki bo ponujal pester program, hkrati pa bodo izžrebali nagrajence akcije »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, v kateri sodelujejo občani s ciljem, da se  v tednu mobilnosti čimvečkrat v službo in po drugih opravkih odpravijo peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom. Potegovali se bodo za novo kolo, sporočajo iz občine.

Kot vsako leto Občina Krško v tednu mobilnosti omogoča brezplačen prevoz z mestnim avtobusom.

Podrobnosti programa ETM v občini Krško so spodaj v prilogi.

M. K.

Zvočni zapisi

Romana Pečnik o programu ETM

Romana Pečnik o umirjanju prometa pri Ribniku Resa

Miran Stanko o problemu mirujočega prometa

Miran Stanko o projektih trajnostne mobilnosti

Miran Stanko o peš mostu

Program ETM v Krškem [.doc] (97 kB)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava