Svetniki o Romih - kako porabiti državni denar zanje? Tudi o Vipapu

24.9.2021 | 19:40

Krško romsko naselje (foto: arhiv DL)

Dolgoročni cilj občine je revitalizacija območja Vipapa. (foto: arhiv DL; P. P.)

Krško - Krški svetniki so na četrtkovi seji med drugim sprejeli predlog pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer romske skupnosti in predlog programa ukrepov za reševanje romske problematike. Namen pravilnika je vzpostavitev pravne podlage za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje Romov, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem.

Po podatkih Občine Krško so namreč iz državnega proračuna dobili dodatna sredstva, saj je državni zbor lani sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil zakon o njihovem financiranju tako, da je občinam z romskimi naselji zagotovil denar za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Krška občina je sicer za omenjeno sofinanciranje za letos dobila skoraj 160.000 evrov.

Krški svetniki so v četrtek obravnavali in sprejeli tudi predlog programa ukrepov za reševanje romske problematike, po katerem bo občina omenjena sredstva namenila za reševanje bivanjskih razmer, za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja v romskih naseljih, za zagotavljanje potrebne gospodarske infrastrukture, za zmanjšanje brezposelnosti med Romi, za redno vključevanje romskih otrok v vzgojno izobraževalni proces in podobno.

Med drugim s sofinanciranjem javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s financiranjem projekta dvojezičnega pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu, programov Ljudske univerze Krško, namestitve malih čistilnih naprav in drugih ukrepov.

Tudi o Vipapu

Svetniki so po skrajšanem postopku potrdili tudi odlok o predkupni pravici občine za območje v lasti družbe Vipap. Kot je ob tem poudaril župan Miran Stanko, želi občina glede na stanje v tem podjetju imeti možnost, da v primeru morebitne prodaje uveljavlja predkupno pravico. Dolgoročni cilj je sicer revitalizacija tega območja, je pojasnil Stanko.

Krški občinski svet se je med drugim seznanil še s polletnim izvrševanjem občinskega proračuna, potrdil je načrt opremljanja prostovoljnih gasilskih društev med letoma 2022 in 2026 ter program športa v občini za prihodnje leto.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava