Tudi Brežice želijo postati mestna občina. Svetniki kljub pomislekom ZA

12.10.2021 | 07:00

Sinočnje glasovanje brežiških svetnikov

Brežice - Občinski svet se je včeraj sestal na prvi izredni seji z eno samo točko dnevnega reda. Državni zbor je namreč Občino pozval, da poda mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je vložil krški poslanec Dušan Šiško. Ta predlaga spremembo 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki določa mestne občine, in sicer tako, da se občina Krško uvrsti med mestne občine. Obravnava tega predloga pa se zdi primeren trenutek, da tudi brežiška občina še v tretje poskusi uresničiti prizadevanje, da bi postala mestna občina. Leta 2005 in 2009 je bil njihov predlog zavrnjen, ker ne izpolnjujejo pogojev.

Zdaj je marsikaj drugače

V. d. direktorice občinske uprave Patricia Čular je v zelo nazorni in dobro pripravljeni obrazložitvi, ki so jo pohvalili tudi svetniki, dejala, da se v tem času v občini Brežice marsikaj spremenilo. Dobili so fakulteto, imajo več prebivalcev, več delovno aktivnih, več delovnih mest, razviden je tudi priselitveni potencial. Čeprav še vedno ne izpolnjujejo vseh pogojev o številu prebivalcev itd., so mnenja, da imajo kot obmejna občina za državo strateško pomemben položaj s številnimi državnimi institucijami in si zaslužijo status mestne občine. Tudi nekatere sedanje mestne občine, kot so Nova Gorica, Ptuj, Slovenj Gradec in Murska Sobota, v celoti ne izpolnjujejo pogojev.

Svoj predlog so utemeljili v štirih točkah. Prvič: Brežice imajo izjemen geostrateški položaj mesta in občine; 67 km meje s Hrvaško, ki je tudi schengenska meja, prepoznavnost občine skozi zgodovino. Drugič: Brežice so stičišče transportnih poti, to so reka Sava, avtocesta Ljubljana-Zagreb, dve železniški postaji, edino vojaško letališče v Sloveniji. Tretjič: Brežice so močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče, imajo 50 institucij, od tega 20 državnih, 300 nevladnih organizacij, gimnazijo in bolnišnico. Četrtič: Brežice imajo razvojni in priselitveni potencial na področju turizma, gospodarstva in kmetijstva.

Pomisleki

Svetniki so v razpravi izrazili podporo predlogu, da Brežice postanejo mestna občina, a vseeno imajo nekatere pomisleke. Med drugim, da bodo s tem statusom izgubili košček domačnosti, ki je sedaj prednost, ko vabijo turiste. Zanimalo jih je kakšne so prednosti, kako bi bilo z volilnimi enotami, vasi pri Brežicah postajajo ulice. Obstaja bojazen, da se bo razvijalo samo mestno središče, obrobne krajevne skupnosti bodo nazadovale. Kakšne bodo finančne posledice takšne spremembe? Spet drugi so prepričani, da je to pravilna odločitev, ker so mestne občine drugače (bolje) financirane, državi je potrebno jasno sporočiti, da so Brežice na strateškem območju.

Igor Zorčič, občinski svetnik (Neodvisni) in prvi mož državnega zbora, je dejal, da bi bilo koristno, da bi vsaj ena občina postala mestna občina. S tem bi še podkrepili zahtevo po samostojni pokrajini. »Žal mi je, da se o tem ni govorilo na sestankih Sveta regije Posavje, upam, da ni med župani kratkega stika, tudi če bo samo Krško mestna občina, boste morali sodelovati,« je dejal Zorčič. Pojasnil je, da je Zakon v skrajšanem postopku, ko se bodo vse občine opredelile do tega predloga za spremembo Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, rok je 25. oktober, gre predlog še v obravnavo na pristojni odbor.

Po razpravi so svetniki predlog, da tudi Očina Brežice postane mestna občina vsi svetniki soglasno podprli.

Več podrobnosti v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

J. Koršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava