O delitvi Zdraviliškega trga na več enot in predlogih poimenovanja najprej s prebivalci trga

14.10.2021 | 14:30

Župan Franc Vovk in direktorica občinske uprave Nataša Šterk (foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na dnevnem redu včerajšnje seje imeli kar dve točki, povezani s poimenovanjem ulic v Dolenjskih Toplicah in obe sta bili deležni kar precejšnje razprave. Prva se je nanašala na poimenovanje nove ulice nasproti pokopališča, s katerim so po besedah župana Franca Vovka morali pohiteti zavoljo preselitve sedeža zobozdravstvene ordinacije, druga pa na predlog preoblikovanja Zdraviliškega trga in določitev novih imen. Občina sicer pripravlja nov odlok o poimenovanju ulic, tokrat pa je, kot je dejal župan, želela dobiti mnenje oz. stališče občinskega sveta o delitvi trga in poimenovanju.

Dolenjske Toplice imajo tako po novem tudi Keltsko ulico, za poimenovanje katere je občina dobila pozitivno mnenje tako Geodetske uprave RS kot vladne Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. Ob pomislekih nekaterih svetnikov o primernosti imena je župan pojasnil, da ga bodo lahko spremenili v postopku sprejema novega odloka o poimenovanju ulic, če se izkaže, da ni najbolj primerno.

Glede predlaganega preoblikovanja Zdraviliškega trga na pet manjših enot pa je Vovk pojasnil, da omenjeni trg, tak kot je, danes ne ustreza več pojmu trg. »Trg je namreč neka zaokrožena celota, okoli katere so ponavadi neke stavbe, pri nas pa temu res ni tako, saj je močno razvejan. Od tu tudi ideja, da poskušamo ta Zdraviliški trg razdelili na pet manjših enot,« je dejal in poudaril, da bo to tudi edina sprememba že obstoječe ulice, če bo do nje prišlo, pri spreminjanju odloka o poimenovanju ulic, s katerim bodo sicer v kraju dodali nove ulice.

Po pestri razpravi so se svetniki odločili, da o tem najprej povprašajo ljudi, ki živijo na Zdraviliškem trgu. Županu in občinski upravi so naložili, da še pred oblikovanjem osnutka novega odloka opravijo javno razpravo z občani in pravimi osebami, ki imajo stalno prebivališče oz. sedež podjetja na Zdraviliškem trgu o teritorialni delitvi na manjše enote in predlogih za njihova imena. »Te predloge bomo posredovali komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen, njeno mnenje pa bo vključeno v osnutek novega odloka. Ne glede na rezultate tega posveta, bo občinski svet imel zadnjo besedo in se bo lahko odločil drugače. Odlok se bo namreč obravnaval dvofazno, in sicer osnutek v prvi obravnavi in predlog v drugi,« je še dodal župan Vovk.

Svetniki so na seji po skrajšanem postopku in brez razprave sprejeli odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah in pokopališkem redu ter spremembah in dopolnitvah odloka, povezanega z komunalnimi odpadki. Po novem bodo za izvajanje pokopališke dejavnosti na vseh šestih pokopališčih v občini znova podelili koncesijo, zdaj jo je od leta 2016 opravljal režijski obrat, ki deluje v okviru občinske uprave.

S sprejemom sprememb oz. nadgradnjo obstoječega odloka glede odpadkov pa so, kot je dejal župan, »povedali, česa ne dovolimo, da se dogaja na naših ekoloških otokih oz. na splošno z zabojniki za smetmi. In sicer je prepovedano brskanje po zabojnikih, odnašanje smeti, puščanje smeti ob zabojnikih in prestavljanje zabojnikov iz ene na drugo lokacijo. Za vse to ta odlok predpisuje tudi globe.«

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava