Poteka sprememba novomeškega OPN-a, že sprejetih skoraj 900 pobud občanov

20.10.2021 | 09:30

Prostorski akt je razgrnjen v pritličju občinske stavbe na Seidlovi cesti.

Novo mesto
- Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1 – pritličje) do vključno ponedeljka, 15. novembra, javna obravnava pa bo v torek, 26. oktobra, ob 16. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine.

Na občini pripravljajo spremembe in dopolnitve OPN-a, ki so bile v prvi obravnavi že potrjene na seji Občinskega sveta. Gre za najobsežnejšo spremembo po sprejemu tega prostorskega dokumenta leta 2009 in vključuje več kot 880 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti.

Gradivo si je možno ogledati v času javne razgrnitve na Mestni občini Novo mesto (Seidlova cesta 1 – pritličje) ali v elektronski obliki v javnem prostorsko informacijskem sistemu na občinski spletni strani. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko v času uradnih ur občinske uprave zainteresirani dobijo na telefonskih številkah 041 463 306 in 041 463 307.

V času javne razgrnitve lahko vsi podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na mestna.obcina@novomesto.si, lahko pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, še sporočajo z rotovža.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava