Šentjernej je pristopil k CERO-DBK, zgodba s Kostakom pozabljena!

21.10.2021 | 10:00

Šentjernejski svetniki so sinoči sprejeli pomembno odločitev za vstop v CERO-DBM in naložbo MBO.

Šentjernej - Občina Šentjernej je pred leti, pod vodstvom prejšnjega župana Radka Luzarja, odstopila od projekta Cerod2 in se tudi ni pridružila novemu javnemu podjetju Cero-DBK d.o.o. ter se je nagibala k sklenitvi poslov s krškim Kostakom.

A do realizacije ni prišlo, novi župan Jože Simončič pa je s sodelavci zadevo znova proučil in ugotovili so, da je pristop k CERO-DBK najboljša rešitev za občane.

Na včerajšnji občinski seji so svetniki s 14 glasovi za (in enim proti) v prvem in drugem branju sprejeli Odlok o pristopu med ustanovitelje JP CERO-DBK in soglasje k sofinanciranju investicije MBO – mehansko biološke obdelave odpadkov.

"Postali bomo enakopraven in enakovreden partner"

Na včerajšnji seji (od desne proti levi): Jože Simončič, Tina Gazvoda, Samo Hudoklin

»Videli smo, da je takšna odločitev za nas zelo smiselna po vsebinski in finančni plati. Odlagališče odpadkov je že tako na našem terenu, torej če gre za slabe tehnološke rešitve, je to že tako za nas slabo. Če pa smo v firmi, imamo ustrezno rešeno obdelavo odpadkov, obenem pa lažje vplivamo na dogajanje na odlagališču Leskovec, soodločamo pri poslovni politiki podjetja in tudi pri oblikovanju cen storitev, zraven smo pri nadzoru,« je dejal Jože Simončič in poudaril, da je pomembno, da postanejo enakopravni in enakovredni partnerji te družbe, tudi z enakimi cenami, kot jih bodo imele ostale občine družbenice.

Zdaj sledi sprememba in podpis družbene pogodbe ter potem pristop k soinvesticiji MBO in pridobitev lastništva infrastrukture, je povedala Tina Gazvoda, višja svetovalka za pravne zadeve na občini.

Robert Novak, novi direktor CERO-DBK d.o.o.

Vstop Šentjerneja v CERO-DBK in pristop k investiciji MBO je komentiral direktor podjetja Robert Novak.

»Vsekakor smo zadovoljni, da se je Šentjernej tako odločil, da smo kot Dolenjska celotni in da imamo dodatne količine odpadkov,« je dejal ter povedal še več o naložbi, ki že poteka.

Hudoklin: "Kdaj se bo opravičil direktor občinske uprave?"

Franc Hudoklin

Tako odločitev občine Šentjernej podpira tudi svetnik Franc Hudoklin (SLS).

»Vesel sem, da ste se odločili za pravo pot, potem ko smo dolgo poslušali le, kako je Cerod slab in kako je Kostak dober,« je dejal županu Simončiču. Zanimalo pa ga je, kdaj se bo svetnikom opravičil direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je bil na tem mestu že tudi pri prejšnjem županu, s katerim sta takrat imela drugačen pogled na zadevo.

»Stare zamere rešujte kje drugje,« je dejal župan Jože Simončič, Samo Hudoklin se ni odzval.

Niso preklicali prejšnjih sklepov OS

Albert Pavlič

Franc Hudoklin je še spomnil, da bi veljalo pred odločanjem preklicati obstoječe pretekle sklepe OS, da ne pristopajo k Cerodu2, da bi potem lahko odločali o novih. Tina Gazvoda je povedala, da za to ne vidi potrebe, da je pravno vse v redu.

A tudi svetnik Albert Pavlič (SDS) je menil podobno kot Franc Hudoklin ter je ob koncu razprave predlagal sklep, da OS prekliče vse dozdajšnje sklepe, ki niso kompatibilni z novimi. A glasovanje ni uspelo – za sta poleg Pavliča glasovala le še Franc Hudoklin in Vesna Bregar (SDD), 9 jih je bilo proti, 3 so se vzdržali.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava