V Kočevju razstava ob 550-letnici podelitve mestnih pravic

21.10.2021 | 10:30

Z razstave (foto: Pokrajinski muzej Kočevje)

Kočevje - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi ob 18. uri odprli priložnostno zgodovinsko razstavo Kotschew - Gottschee - Kočevje, ki so jo pripravili ob 550-letnici podelitve mestnih pravic. Prikazala bo nastanek in razvoj Kočevja od 14. do začetka 20. stoletja.

Po besedah avtorja razstave Ivana Kordiša razstava obsega 20 panojev in redke ohranjene predmete. Kočevje je bilo namreč v svoji 550 letni zgodovini večkrat v primežu ognjenih zubljev, ki so poleg mesta uničili tudi njegov arhiv, je pojasnil.

Na ogled bo med drugim listina cesarja Jožefa I. iz leta 1707, s katero je ta obnovil in potrdil pravice in svoboščine mesta Kočevje, kakor jih je podelil že cesar Friderik III. leta 1471. V razstavo so vključeni tudi žezlo kočevskega mestnega sodnika, portret cesarja Leopolda I., ki je Kočevje leta 1667 podaril kočevskemu grofu Volfu Engelbertu Auerspergu, in portret njegovega brata Janeza Vajkarda Auersperga, ki se je leta 1674 lotil gradnje mogočne grajske rezidence sredi mesta.

Videti bo mogoče še portret že omenjenega grofa Volfa Engelberta Auersperga, ki je imel v svojem knežjem dvorcu v Ljubljani knjižnico z več tisoč enotami oziroma eno največjih plemiških knjižnic na tedanjem Kranjskem in tudi širše, risbo kočevskega gradu in mesta iz Valvazorjeve Slave vojvodine Kranjske, nedatiran prepis listine iz leta 1614, ki določa obseg mestnega pomirja, in grb Kočevja, ki ga je ob njegovi 500-letnici leta 1971 izdelal domačin Stane Jarm.

Razstavo spremlja razstavni katalog s povzetki v angleščini. Oblikovala ga je domačinka Katja Okorn, ki se je podpisala tudi pod oblikovanje razstavnih panojev, je še navedel Kordiš. Razstava bo na ogled do konca oktobra prihodnje leto, so v kočevskem muzeju potrdili za STA.

Zgodovina Kočevja oziroma mesta na okljuku Rinže je tesno povezana s srednjeveško kolonizacijo Kočevske. Kočevje je v 15. stoletju začelo gospodarsko prehitevati sosednjo Ribnico in postalo glavno regijsko središče. Po ustanovitvi leta 1471 je bilo sprva last Habsburžanov, kasneje so ga imele v zakupu številne plemiške rodbine. Leta 1667 je cesar Leopold I. mesto podaril grofu Volfu Engelbertu Auerspergu. Družina Auersperg je z mestom in Kočevsko ostala tesno povezana vse do konca druge svetovne vojne.

Kočevje je bilo več kot 600 let središče nemškega jezikovnega otoka sredi slovenskega narodnostnega ozemlja. Sodobno Kočevje je upravno, gospodarsko, versko, izobraževalno in kulturno središče največje slovenske občine in njena edina mestna naselbina.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava