Brskanje po smeteh prepovedano; nič več olajšav za zidanice

22.10.2021 | 10:30

Mirnopeški svetniki so bili včeraj pri vseh točkah dnevnega reda soglasni. (foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemen Križan

Prisotni sodelavci občinske uprave

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se včeraj popoldne sestali na prvi seji po poletju. Soglasno so odločili, da ustanovijo režijski obrat, ki bo deloval v okviru občinske uprave in bo imel svojega vodjo. Kot je dejal župan Andrej Kastelic, so na občinski upravi o tem razmišljali že nekaj časa, zdaj pa bodo del obveznih gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti lahko prenesli na režijski obrat, s čimer se bodo zmanjšali stroški izvajanja dejavnosti in povečala kakovost izvajanja storitev.

Prepovedano brskanje in premikanje

Dopolnili so tudi odlok, ki se nanaša na komunalne odpadke, med drugim so dodali prepoved brskanja po zabojnikih in iz njih odnašati odložene odpadke ali komunalne odpadke, odložene ob njih. Po novem je prepovedano tudi premikanje zabojnikov za ločeno zbiranje frakcij iz ene na drugo lokacijo. »Ta nova določila je bilo potrebno vključiti, saj smo že dalj časa opažali, da občani samovoljno premikajo posode za odlaganje komunalnih odpadkov izven za to določena območja, prav tako je postalo problematično tudi brskanje po zabojnikih,« so pojasnili na občinski upravi. Za to je predvidena tudi globa v višini 400 evrov, nadzor pa bo opravljal medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Nič več olajšav za zidanice

Spremembe bodo tudi pri obračunavanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v primeru nestanovanjskih kmetijskih stavb. Nov odlok so sicer sprejeli marca letos, a so v tem času na občinski upravi ugotovili, da so zanje faktor namembnosti določili v višini 0,7 in hkrati še 60 odst. oprostitev, še posebej za zidanice, ki imajo večinoma tudi bivalni del. V mirnopeški občini namreč tudi vinogradniška območja opremljajo z javnim vodovodom, kar je za občino zelo drago, komunalni prispevek za priklop zidanice na vodovod pa bi bil glede na obstoječi faktor namembnosti zelo nizek.

Svetniki so na predlog občinske uprave faktor namembnosti povišali na 1,3, oprostitev pa znižali na 50 odstotkov. Slednja bo po novem veljala le za posamezne vrste nestanovanjskih stavb, in sicer za stavbe za rastlinsko pridelavo, za rejo živali in shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije, kot so lope in podobno, za zidanice pa oprostitve ne bo.

Med drugim so obravnavali tudi letne programe socialnega varstva, kulture in športa, za sofinanciranje programov socialnega varstva tako letos namenjajo 7.500 evrov, kulture 9.000 in športa 14.750 evrov. Razpise bodo objavili v novembru, denar pa izplačali prihodnje leto.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava