Oblikovanje multisenzorne izkušnje, Posavski muzej Brežice

25.11.2021 | 18:00

Peto predavanje iz cikla Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah

Alen Weber, študent Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, bo v predavanju Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah predstavil pomembnost multisenzornosti pri turistični ponudbi na primeru Posavskega muzeja Brežice. Poudarek bo na vlogi človeških čutil, ki lahko izboljšajo izkušnjo v muzeju. Stanje senzorne dimenzije v muzeju in kako jo izboljšati je bilo preverjeno z anketno raziskavo, ki je bila izvedena na obiskovalcih muzeja.