LAS Posavje v letu 2021 - Skupaj ustvarili 23 novih delovnih mest

4.1.2022 | 08:30

Predsednica LAS Posavje mag. Janja Jordan: »V sodelovanju smo vsi močnejši in uspešnejši!« (foto: Pavel Perc)

Krško - Mehanizem CLLD, oziroma »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, nadaljuje poslanstvo pristopa LEADER, kjer se v regijskih projektih povezujejo javni, gospodarski in nevladni sektor. Pristop povezovanja, ki ga Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje uspešno izvaja že od leta 2008, omogoča sodelovanje v državi in izven nje, na čemer gradijo v aktivnostih omenjenega pogodbenega partnerstva. LAS Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja območja regije Posavje. Pregled dela LAS Posavje kaže, da so v letošnjem letu izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju.

RRA Posavje že drugo programsko obdobje zapored izvaja funkcijo vodilnega partnerja LAS Posavje in pri tem so bili uspešni. Za obdobje 2014–2020 so septembra 2016 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli z odločbo odobrena sredstva CLLD v skupni višini 5.030.000 evrov, od teh so jih 4.130.000 evrov namenili za prijavo projektov za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Posavje. Slednjo v Posavju udejanjajo z upravljanjem in črpanjem sredstev iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

»Poleg za projekte pripadajočih štirih milijonov eurov pa smo na podlagi uspešnega izvajanja mehanizma CLLD v regijo 'pripeljali' še dodatna finančna sredstva za projekte po principu 'od spodaj navzgor',« pravi mag. Janja Jordan, predsednica LAS Posavje. Sredstva v skupni vrednosti 850.000 evrov jim je odobrilo MKGP, za kmetijski sklad skoraj 180.500 evrov in za ribiški sklad pa 375 tisočakov ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za regionalni sklad skoraj 294 tisoč evrov.

NABOR RAZNOLIKIH PROJEKTOV

Z vsemi razpoložljivimi sredstvi so na nivoju LAS Posavje skupno odobrili že 38 projektov, 14 iz regionalnega, 11 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada, ki so skupaj ustvarili 23 novih delovnih mest: (EKSRP 7,5 novih delovnih mest, ESRR 6,5 novih delovnih mest, ESPR 9 novih delovnih mest).

LAS Posavje pa svoje poslanstvo uspešno uresničuje tudi na področju prijave in izvajanja projektov sodelovanja, kjer se v partnerstva povezujejo z ostalimi LAS-i.  V Posavje so pripeljali kar 4 tovrstne projekte, in sicer enega ribiškega, t. j. »Ocenjevanje ribjih izdelkov« in tri kmetijske: »Pametne vasi za jutri«, »Približajmo Unescova Biosferna območja prebivalcem« in »Centri interpretacije zavarovanih območij«. Projekti sodelovanja predstavljajo dodaten finančen vir za razvoj območja LAS Posavje. V letih 2018 in 2020 skupno so iz tega naslova pridobili še dodatnih dobrih 188 tisoč evrov. »Bogat nabor raznolikih projektov, ki se izvajajo na osnovi angažiranega medsektorskega povezovanja v vseh šestih občinah regije Posavje, si torej štejemo v ponos. Zavedamo se, da je dobro sodelovanje v lokalnem okolju, strokovno delo in povezanost regije ključ našega uspeha. Želimo si, da tako ostani tudi v naprej,« pravi Janja Jordan.

Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

P. P.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava