Pa se je le začela obnova ceste v Družinski vasi!

12.1.2022 | 17:40

Dokončanje del v Spodnji Družinski vasi je predvideno do konca letošnjega aprila.

Družinska vas - Potem, ko so celovito prenovo dočakali v Dolenjem Kronovem, se je pred kratkim pričela težko pričakovana investicija še v spodnji Družinski vasi: obnova dotrajane in zelo prometne državne ceste, obenem pa tudi izgradnja komunalne in ostale infrastrukture.

Kot pove direktorica občinske uprave Občine Šmarješke Toplice Mateja Kotnik, so po podpisanem sporazumu o sofinanciranju iz leta 2018 med občino in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v začetku lanskega avgusta podpisali pogodbo za ureditev skoraj kilometer dolgega cestnega odseka skozi Spodnjo Družinsko vas. Dela, s katerimi je izbrani izvajalec pričel nedavno – to je novomeški CGP – bo dokončal do 30. aprila letos.

Pridobitve bodo pomembne in bodo prinesle boljšo prometno varnost za otroke, sprehajalce in ostale, pa tudi višjo kvaliteto življenja za krajane. Gre za obnova državne ceste z ureditvijo in razširitvijo prepustov, obnovo in dograditev pločnika, ureditev novega avtobusnega postajališča, izgradnjo cestne razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja ter izgradnjo kanalizacije in vodovoda. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo v letu 2018 namreč pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskega sistema s spremljajočo infrastrukturo.

Investicijo vodi DRSI, šmarješka občina sofinancira zadeve, ki so lokalnega pomena. Pogodbena vrednost znaša skupaj skoraj milijon 177.700 evrov z DDV. Od tega bo Občina Šmarješke Toplice namenila dobrih 524.400 evrov z DDV za izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, izgradnjo novega avtobusnega postajališča in delno tudi hodnika za pešce.

Na občini krajane prosijo za strpnost in kooperativno sodelovanje v času gradnje.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava