Strokovno vodstvo - Fran Bonač in tovarna Celuloze na Vidmu pri Krškem, Mestni muzej Krško

18.1.2022 | 17:00

Fran Bonač je »…največjo in najpopolnejšo tovarno te vrste v Jugoslaviji in še izven naših meja«, kot je leta 1940 v elaboratu Bonačeva tovarna za pridobivanje staničnine na Vidmu pri Krškem zapisal Miroslav Ambrožič, začel graditi leta 1938. Sam Bonač je kasneje zapisal, da se je za gradnjo odločil, ker je »hotel postati neodvisen […] Celuloze je bilo v naši državi premalo. Bele sploh nismo izdelovali. […] Odločil sem se za tvegano stvar, da zgradim lastno tovarno celuloze. To zamisel sem tudi uresničil in postavil na Vidmu ob Savi pri Krškem lepo, moderno tovarno.« Na tokratnem vodenju se bomo osredotočili na same začetke te pomembne tovarne; od njene umestitve v prostor, pridobivanj dovoljenj in kupovanje parcel ter prve raziskave tal.

Vljudno vabljeni!