Macedoni še ne ve, če bo kandidiral

24.1.2022 | 17:50

Gregor Macedoni (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na današnjem srečanju z novinarji je novomeški župan Gregor Macedoni predstavil številne prenove, obnove, rekonstrukcije in druge projekte, ki trenutno potekajo v občini ali pa jih načrtujejo začeti v bližnji prihodnosti, komentiral dogajanje v Revozu, kjer naj bi delo zaradi prehoda na eno izmeno izgubilo 450 zaposlenih, ter odgovoril na vprašanje, ali namerava ponovno kandidirati.

»Gre za težak dogodek za trg dela na Dolenjskem. Ko so pri prejšnjem zmanjšanju proizvodnje odpustili 350 zaposlenih, je realno brez dela ostalo 70 delavcev, a se je s tem potencial mehkih ukrepov izrabil. Olajševalna okoliščina je pomanjkanje kadrov v regiji. Pri prejšnjem odpuščanju so imeli delavci tudi po več ponudb za zaposlitev v krogu 20 km od kraja bivanja,« je o krizi v Revozu povedal župan.

Naložbe

Lani je novomeška občina za naložbe namenila med deset in petnajst milijonov evrov, za letos pa načrtujejo v različne projekte porabiti med 35 in 40 milijonov. Večina projektov se nadaljuje iz prejšnjega leta, več pa se jih bo začelo letos.

Na gradbišču bazenskega kompleksa v Češči vasi dobro napredujejo. Trenutno betonirajo, konec februarja pa predvidevajo montažo jeklene konstrukcije. 5,6 milijona vreden bazenski kompleks naj bi bil končan do oktobra.

Istočasno poteka gradnja dveh brvi prek reke Krke. V Irči vasi so izvedli dodatne geomehanske raziskave pod temeljem vodnjaka in kopljejo gradbeno jamo za gradnjo podpore brvi, na levem bregu pa urejajo dovozno pot. V Kandiji so ob dvorcu Mostek že uredili gradbiščni priključek, na levem bregu pa odstranili nekdanjo čolnarno, ki so jo za klubske prostore in skladišče od leta 1983 uporabljali potapljači Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto in Podvodna reševalna služba. V času gradnje naj bi Župančičevo sprehajališče ostalo prehodno razen ob določenih večjih delih, ko naj bi ga za krajši čas zaprli.

Pomebno gradbišče je tudi na Cikavi, kjer v okviru prenove poslovno-industrijsko cone prenavljajo obstoječo infrastrukturo ob cesti proti Šentjerneju ter gradijo meteorni kanal. V nadaljevanju projekta sledi gradnja podzemne meteorne kanalizacije mimo Cubusa, Transcarja, Tabakuma in steklarstva Šiško, kar bo omogočilo nadaljnje širitve cone, rekonstrukcija ceste od križišča z glavno cesto proti Šentjerneju proti podjetju Medle z ureditvijo kanalizacijske in vodovodne infrastrukture, javne razsvetljave ter gradnjo pločnika za pešce do stanovanjskega naselja. Za letos načrtujejo tudi drugo fazo gradnje vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi.

Nekaj fotografij naložb spodaj v fotogaleriji (foto: MO Novo mesto).

Cestna infrastruktura

Konec meseca bodo začeli delati v Ulici Slavka Gruma, kjer bodo v prvi fazi urejali fekalno in meteorno kanalizacijo od križišča z državno cesto proti Dolenjskim Toplicam do križišča z Drsko pri trgovini Tuš. Ta del ulice Slavka Gruma bo v času gradnje zaprt za ves promet. Pred dnevi so začeli prenavljati tudi državno cesto v Srebrničah, kjer velja delna zapora prometa s semaforjem, v prvi fazi pa so se lotili rekonstrukcije vodovoda, ki poteka ob sami cesti, sledila pa bo gradnja avtobusnih postajališč, pločnikov in rekonstrukcija cestišča.

Prenova državne ceste skozi Šmihel na odseku od pokopališča do križišča s Smrečnikovo ob osnovni šoli so bodo še dodatno zavlekla, saj so morali zaradi naknadno ugotovljenih vzrokov ob rekonstrukciji kanalizacije poglobiti komunalno infrastrukturo, na zamude pa vpliva sezonsko zaprtje betonarn in asfaltnih baz ter pomanjkanje delavcev zaradi okužb s Covid-19. Dodatna dela naj bi zaključili prihodnji mesec, spomladi pa naj bi čimprej zaključili tudi samo prenovo ceste.

Še letos naj bi zgradili tudi manjkajočih 90 metrov pločnika na Ratežu pri gostišču Vovko, za to leto pa je predvidena tudi rekonstrukcija dela Topliške ceste od podvoza pri Šmihelskem mostu proti križišču ob novi Sparovi trgovini v Irči vasi oziroma tam že obnovljenemu delu te ceste. Prav tako naj bi bili letos zaključeni ureditev državne ceste s pločnikom in kolesarsko stezo ter avtobusnim obračališčem na Malem Slatniku, ter rekonstrukcija dela ceste Pangrč Grm-Gabrje, rekonstrukcija ceste skozi Birčno vas z gradnjo pločnika in avtobusnega postajališča ter novega podvoza pod železnico pa naj bi bila končana prihodnje leto.

Mestno jedro

Še naprej ostaja gradbišče tudi staro mestno jedro, kjer se postopoma zaključuje prenova Rozmanove in Prešernovega trga, kjer je že stekel promet proti Kandijskemu mostu, a bodo v času obsežnejših zaključnih del še kratkotrajne popolne zapore.

Zavlekla se bo obnova stanovanjsko poslovnega objekta Glavni trg 2, saj so med obnovo ugotovili, da so določeni elementi objekta v tako slabem stanju, da jih bo treba nadomestiti z novimi in ne le obnoviti. Do konca meseca bodo v primeru ugodnega vremena zaključena dela na ostrešju.

Do konca marca naj bi bila zgrajena razgledna ploščad na Kapitlju, kjer pa mora izvajalec del z Župnijo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine  uskladiti še nekatere podrobnosti v zvezi z uporabo zvonov.

Kot kaže, je vse bližje tudi obnova Narodnega doma, za katero je že skoraj končan konservatorski načrt, v primeru pozitivnega mnenja ZVKD pa naj bi prihodnji mesec že stekli postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj občine je prijava na razpis za sofinanciranje obnove prenov objektov kulturne dediščine s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Šole in vrtci se širijo

Tudi na področju vzgoje in izobraževanja načrtov ne manjka. Tako namerava občina v vrtcu Pedenjped kuhinjo iz pritličja preseliti v klet in v pritličju urediti dve novi igralnici za prvo starostno skupino. Vrtec Labod bodo z dograditvijo pridobili štiri nove oddelke, do dodatnih dveh učilnic pa bo s preureditvijo manjše telovadnice prišla tudi Osnovna šola Center.

Stadion Portoval

Težko pričakovana prenova se obeta tudi zahodni tribuni novomeškega stadiona, ki bo ob letošnji stoletnici nogometnega kluba Krka dobil nadkritje, obnovljena pa bodo tudi sedišča na betonskem delu tribune.

Bo kandidiral?

Na vprašanje, ali bo jeseni kandidiral za svoj tretji mandat na mestu župana Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ni odgovoril ne pritrdilno ne nikalno. Da se še usklajuje z nekateri ključnimi deležniki, je rekel.

I. Vidmar

Galerija

Komentarji (1)

24.1.2022Ocenitrue truic 
"Usklajen" kandidat - za dolgoletno klavir simfonijo -Labodji spev....

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava