Slovensko gospodarstvo je preživelo; v Brežicah tudi o novem mostu čez Savo

25.1.2022

Pogovori na brežiški občini z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Liljano Herga (foto: Občina Brežice)

Brežice - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je pred sredinim vladnim regijskim obiskom danes že mudil v Posavju. V Slovenski vasi je najprej obiskal podjetje Narayan, v Brežicah pa se je udeležil omizja s posavskimi podjetniki. Predstavil jim je načrt za okrevanje in odpornost in poudaril, da je slovensko gospodarsko preživelo.

Počivalšek je pojasnil, da je gospodarstvo ob epidemiji covida-19 preživelo tudi zaradi hitrega in ustreznega odziva države. Hitro ukrepanje pa je pripomoglo k ohranjanju delovnih mest.

Opozoril je tudi na doseženo nizko stopnjo nezaposlenosti in visoko gospodarsko rast.

Gospodarstvo ima sicer po njegovem "solidno osnovo za nadaljevanje". Dodal je še, da se karte na svetovni ravni sicer mešajo na novo, ter da bodo v prihodnje uspešna lahko le tista podjetja, ki se bodo znala temu prilagoditi.

Glede turizma, ki je v posavski regiji dobro razvito, je pristavil, da bo država pri njegovem razvoju v bodoče podpirala le srednja in majhna tovrstna podjetja, državnih pa ne. Predvsem pa bo podprla sodobno usmerjena in t. i. zelena butična turistična podjetja. Brez prestrukturiranja turizma sicer v bodoče ne bo šlo, je poudaril minister, pri čemer je meril predvsem na njegovo deljeno državno-zasebno lastništvo.

Počivalšek je območnim gospodarstvenikom predstavil tudi možnosti črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega gospodarsko ministrstvo načrtuje 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb sedmih vsebinskih področij. Opozoril jih je tudi na druge v prihodnosti možne vire financiranja.

Glede možnega zaprtja države zaradi epidemije covida-19 je menil, da bi to lahko, kar so spoznali že ob prvem valu okužb, pretrgalo nabavne vezi gospodarstva in povzročilo težke posledice. Države sicer tudi zdaj ne bodo zapirali, saj pričakujejo, da bo število okuženih začelo upadati, je dodal.

V nadaljevanju omizja je generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na gospodarskem ministrstvu Jernej Salecl opozoril na različne razpise ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo.

Tako ministrstvo kot občina za čim prejšnji začetek gradnje novega mosta čez Savo

Župan Ivan Molan se je sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Liljano Herga. Župan in državni sekretar sta se strinjala, da je bilo v zadnjih dveh letih v sodelovanju uresničenih veliko projektov. Kot je dejal Molan, si občina želi, da bi hitreje potekali postopki za izvedbo Vzhodne obvoznice, predvsem gradnja novega mosta čez Savo in nadvoza v Brezini. Na sestanku so predstavniki ministrstva in direkcije obvestili župana, da bo v sklopu vzdrževanja državnih cest v letu 2022 sanirana cesta Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in cesta Bizeljsko-Orešje.

Skozi občino Brežice poteka kar 106 km državnih cest, kar jo uvršča na 6. mesto med slovenskimi občinami. Prav zato je dobro sodelovanje z ministrstvom in direkcijo nujno, je poudaril župan Ivan Molan. izpostavil je številne odprte projekte in uresničene investicije.

Občina Brežice in DRSI sta v 2021 zaključili s projektom Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje, ki se bo z 2. faza nadaljeval v tem letu. Izvaja se projekt rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno, Izgradnja pločnika Dečno selo - Mali vrh z ureditvijo križišča na državni cesti, ureja se dokumentacija za projekt rekonstrukcije državne ceste in gradnjo pločnika skozi naselje Ribnica, poteka urejanje treh kolesarskih povezav ob rekonstrukciji državnih cest – izvaja se že kolesarska povezava Brežice-Dobovo, kmalu pa bodo stekla dela za urejanje kolesarskih povezav Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi.

Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča je sodelovanje med brežiško občino kot eno večjih slovenskih občin in ministrstvom za infrastrukturo ter direkcijo dobro in tvorno. Ostajajo pa tudi izzivi. V tem letu je načrtovanih skoraj 3 milijone evrov za vzdrževanje državnih cest v občini (za sanacijo ceste Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in ceste Bizeljsko-Orešje ter odseka na cesti Mokrice-Obrežje-Slovenska vas).

Na sestanku so se dotaknili tudi vprašanja glede gradnje novega mostu čez Savo, ki je del Vzhodne obvoznice. Gradnja mostu je bila predvidena pred začetkom oz. sočasno z gradnjo HE Mokrice, ki trenutno miruje. Kot je dejal državni sekretar, si na ministrstvu oz. direkciji prizadevajo, da bi se gradnja pričela tako kot načrtovano, v letu 2022. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa je potrebno urediti še vsa zemljišča, ki so potrebna za investicijo. Kot je dejal, je večina zemljišč že pridobljenih.

M. K.

Zvočni zapisi

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek o spopadanju gospodarstva z epidemijo

Državni sekretar Aleš Mihelič

Župan Občine Brežice Ivan Molan

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava