Svetniki znova glasovali proti predlaganemu proračunu

27.1.2022 | 17:50

Svetniki so pri glasovanju o predlogu proračuna takole dvignili rdeče kartone. Menili so, da ni primeren za javno obravnavo.

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so se že decembra seznanili s predlogom proračuna za leto 2022, a takrat ocenili, da gradivo zanj ni bilo ustrezno pripravljeno, zato so bili mnenja, da ni bil primeren za javno obravnavo. Župan Andrej Martin Kostelec je s sodelavci iz občinske uprave pripravil dopolnjen predlog proračuna, a tudi tega na včerajšnji seji svetniki niso potrdili.

Predlog, ki so ga dobili svetniki, letos predvideva 5,3 milijone evrov prihodkov in 6,4 milijone evrov odhodkov. Razliko bi pokrili z zadolževanjem, če bi za to dobili soglasje Ministrstva za finance, je pojasnil župan in dodal, da je predlog proračuna močno investicijsko usmerjen, saj za naložbe namenjajo štiri milijone evrov. Nekaterih projektov se bodo lotili le, če bodo dobili denar na državnih ali evropskih razpisih, v proračunu pa morajo biti uvrščeni, če se želijo prijaviti na razpise. »Predlog proračuna je primeren za nadaljnjo obravnavo,« je pred razpravo povedal Kostelec.

A občinski svet je bil drugačnega mnenja. Alojzij Gregorčič je poudaril, da so že na decembrski seji podali stališča in pripombe na predlagani proračun. »Ugotavljam, da v tem dopolnjenem predlogu naše pripombe niso skoraj nič upoštevane, pa bi morale biti. Nimamo nobenih pojasnil, zakaj je temu tako,« se je spraševal Gregorčič. Župan mu je odvrnil, da jih niso upoštevali, ker so se nanašale na proračun, ki ni bil sprejet. »Če bo šel današnji predlog v nadaljnjo obravnavo, boste pripombe ponovno vložili, mi pa se bomo do druge obravnave do njih opredelili.«

Boštjan Nemec je izpostavil, da pri tako »bahaškem proračunu«, občina nima 20.000 evrov za dodatne programe v šoli in vrtcu. »V predlogu ni dovolj sredstev za eno gugalnico, ki je vredna 2.000 evrov. Glede na plan, ki so ga poslali, nimamo dovolj denar za dejavnost izvajanja pomoči na domu. Zmanjšujemo sredstva na razpisih, ki so za športno vzgojo, organiziranost v športu, športne prireditve, razvojne strokovne naloge v športu. Vse te dejavnosti pozabljamo, po drugi strani pa se bahamo s številnimi projekti. Podpiram naložbe, lepo da dobimo evropska sredstva, ampak na otroke, na odrasle in ostale občane, ki se udeležujejo teh zadev, ne smemo pozabiti. Zame ta predlog ni primeren in ga ne bom podprl,« je bil jasen Nemec.

Matjaž Štrukelj je dejal, da je razočaran nad predlogom proračuna. »Vedeli ste, kakšne so naše pripombe. Zakaj jih niste upoštevali,« se je spraševal. Andrejo Žago pa je zmotilo, da je bilo sprva na postavki dodatni programi v vrtcih predvidenih 900 evrov, po novem pa nič. Zanimalo jo je, zakaj sprememba, saj to po njenem mnenju za občino ne predstavlja velik strošek. Izpostavila je še, da so v dopolnjenem predlogu proračuna zmanjšali sredstva na vseh postavkah, ki se dotikajo družbenih dejavnosti.

»Glejte, to je proračun občine,« je na kratko odvrnil Kostelec. Pred glasovanjem je svetnikom predlagal, da predlog proračuna potrdijo v prvem branju in ga tako pošljejo v javno obravnavo, v tem času pa lahko podajo morebitne pripombe, do katerih se bo občina nato opredelila.

Svetniki so soglasno glasovali proti predlogu proračuna in sprejeli sklep, da župan v desetih dneh predloži nov popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo do že predlaganih stališč in pripomb.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava