Voda je še vedno tema številka ena

14.5.2022 | 14:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Žužemberk - Kljub novemu vodovodu v občini Žužemberk še vedno beležijo več kot 50 odstotkov vodnih izgub – Manj kot 70-odstotna realizacija proračuna – Za nekaj centov višja cena izvajanja pomoči na domu

Dnevni red zadnje, 15. redne seje občinskega sveta Občine Žužemberk je obsegal kar 22 točk. Med pomembnejšimi zadevami so svetniki brez posebnih pripomb sprejeli zaključni račun proračuna občine za leto 2021, ki je bil v primerjavi z načrtom realiziran v manj kot 70 odstotkih, najživahnejša pa je bila razprava pri obravnavi letošnjega načrta Komunale Novo mesto za občino Žužemberk.

Čeprav so že sanirali nekatere odseke vodovoda, ki so povzročali vodno izgubo, kot je odsek Pleš, na katerem so zaradi starih cevi nastajale vedno nove okvare in izgube, in čeprav imajo danes nov primarni vod, s katerim so se nekatere izgube sanirale, v občini Žužemberk še vedno beležijo več kot 50 odstotkov vodnih izgub. Voda je zato še vedno tema številka ena tudi na sejah občinskega sveta. Tako so svetniki tudi na zadnji seji največ razpravljali prav o vodi. Pri obravnavanju predloga poslovnega načrta Komunale Novo mesto, ki je bil prej potrjen na svetu županov, so se dotaknili tako kraj vode oz. nepooblaščenih odvzemov iz hidrantov kot cene vode, ki je zaradi kraj oz. izgub v občini Žužemberk zelo visoka. Strošek kraj oz. izgub se porazdeli med občino in vse uporabnike, nepooblaščen odvzem iz hidrantov pa povzroča tudi oporečnost vode oz. kalnost, zato Komunala večkrat izdaja opozorila, da je treba vodo prekuhavati, kar pa med občani povzroča še večjo nejevoljo, zlasti ob dejstvu, da je vodovod nov. Želja, da bi odkrili storilce nepooblaščenih odvzemov vode, je zato velika tako med občani kot na občini. Kot je pojasnil župan Jože Papež, je dala občina, zato da bi ugotovili, kje se izvajajo takšni odvzemi, hidrante plombirati, z odčitavanjem porabe vode na daljavo pa lahko to ugotavlja tudi Komunala.

SEKUNDARNIH VODOV NI BILO

V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žužemberk, ki so ga morali uskladiti s spremembami zakonodaje, saj je bil stari odlok še iz leta 2014, potrdili pa so tudi predlog zaključnega računa proračuna občine za leto 2021. Občina Žužemberk je imela lani načrtovanih 8.274.740 evrov prihodkov in 8.929.540 evrov odhodkov, na podlagi denarnega toka pa je bilo skupno realiziranih 5.615.900 evrov prihodkov, kar je 67,9 odstotka v primerjavi z načrtom, ter 5.742.780 evrov odhodkov, kar ob odplačilu dolga v višini 343.753 evrov pomeni realizacijo proračuna v višini 68,2 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane predvsem tam, kjer so v proračunu za leto 2021 načrtovali gradnjo sekundarnih vodov, a tega niso izpeljali, tako so bili tudi preostali prihodki in odhodki nižji od načrtovanih. So pa lani dokončno poplačali gradnjo primarnih vodovodov ter veliko vložili v cestno in drugo infrastrukturo. Kar zadeva sekundarne vode, kjer je vednost projekta 2,7 milijona evrov, trenutno dopolnjujejo že oddano vlogo pri Ministrstvu za okolje, kandidirali pa so tudi za kanalizacijo. Gradnja kanalizacije bo stala 675 tisoč evrov brez DDV-ja, pri čemer naj bi polovico sredstev zagotovila država. Za vodovod bo občina zagotovila 1.214.449 evrov lastnih sredstev, država pa milijon evrov, kolikor je najvišji znesek državnega sofinanciranja in pomeni okrog 45 odstotkov celotne naložbe.

DRUŠTVA NIČ VEČ BREZPLAČNO

Svetniki so sprejeli tudi pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine, ki je eden od popravljalnih ukrepov občine na zahtevo Računskega sodišča. To ji je namreč ob revidiranju njenega poslovanja sredi lanskega leta očitalo, da društvom ne sme oddajati prostorov brezplačno oz. da mora imeti glede tega sprejeta pravila. Sicer pa so sprejeli tudi novo ceno za izvajanje pomoči na domu.

V občini Žužemberk pomoč na domu izvaja Zavod Jutro iz Kočevja, po besedah direktorja občinske uprave Tomaža Hrastarja imajo v primerjavi z drugimi občinami eno najugodnejših cen. Sprejeta nova ekonomska cena ure znaša za izvajanje pomoči ob delovnikih 25,38 evra, ob nedeljah 25,69 evra, ob praznikih in dela prostih dnevih pa 26,21 evra. S tem ko občina ob delovnikih storitev subvencionira 75-odstotno, ob nedeljah in praznikih pa 50-odstotno, bo uporabnik dvig ekonomske cene občutil le za nekaj centov. Po novem bo za uro storitve moral odšteti: ob delovnikih 5,81 evra, ob nedeljah 11,77 evra, ob praznikih in dela prostih dnevih pa 12,04 evra.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava