TVU: Darovi in izzivi mladostnikov, Ekonomska šola Novo mesto

16.5.2022 | 13:00

Nadarjenost je po eni strani zelo iskana osebnostna lastnost, ki vsebuje specifična ali splošna področja nadpovprečnih sposobnosti posameznika, od telesno gibalnih, matematično logičnih, besedno sporazumevalnih, intra-personalnih, inter-personalnih, naravoslovnih, glasbenih in drugih področij. Po eni strani omogoča posameznikom hitrejše napredovanje, poglobljeno učenje in udejstvovanje na posameznih področjih, po drugi strani posameznikom prinaša dodatne izzive na življenjski poti. Kakšne so moje potrebe kot nadarjen dijak ali posameznik, kako lahko delujem, da bom v polnosti razvil in udejanjil svoje potenciale in ohranil svojo duševno moč v času, ko preti tudi izgorelost z vseh strani pretirano storilnostno usmerjene družbe, ki brezkompromisno zvišuje norme uspešnosti? Delavnica in okrogla miza. Posebej vabljeni nadarjeni, ki lahko predstavijo svojo uspešno zgodbo.

NAČIN IZPELJAVE

Fizično/osebno

TERMIN PRIREDITVE

Lokacija dogodka: Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto

Datum: 16. 5. 2022

Čas dogodka: od 13.00 do 14.00

Opomba: izvajalka Klavdija Giodani

KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV

Klavdija Giodani

Telefon: 073933272

E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si

PRIREDITEV IZVAJA

Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 393 32 72

E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si

Spletna stran: http://www.esnm.si/