Boštjan Kavčič I Prehajanja (odprtje razstave), grad Brestanica

21.5.2022 | 19:00

sobota, 21. 5., ob 19. uri

Grad Rajhenburg

vstop prost

Boštjan Kavčič pripada srednji generaciji slovenskih umetnikov, ki so svojo umetniško pot začeli na ljubljanski likovni akademiji. V preteklosti se je vzporedno ukvarjal s kiparstvom, novimi mediji in družbeno angažiranimi projekti. Tudi v kontekstu nove razstave mu ni tuje sintetiziranje kiparstva in uporabnih predmetov ter njihovo umeščanje v historično arhitekturo.

Za razstavo na gradu Rajhenburg mu je izhodišče miselno-duhovnega procesa ponudila zgodovina grajskih prostorov, ki so močno obremenjeni s preteklimi tragičnimi dogodki. Avtor meni, da so zaradi njih naravni tokovi prostorov brestaniškega gradu zastali, zato jih bo s pomočjo elementov, ki označujejo naravne cikle, skušal postaviti v prvotno stanje. Razstava bo vabila obiskovalca, da s svojo intervencijo zaključi ustvarjalni proces in razmisli o razcepu, ki se je v sodobni družbi zgodil med bivanjskim in naravnim okoljem.