Odprti dnevi Krajinskega parka Lahinja - predavanja, voden ogled ..., info center Veliki Nerajec

21.5.2022 | 10:00

Spoštovani

Vabljeni na izredno zanimiva predavanja v sklopu Svetovnih dnevov parkov ter družabne dogodke pred info centrom v Velikem Nerajcu.

Odprti dnevi Krajinskega parka Lahinja - Dan evropskih parkov 20. - 21.5.2022

Petek 20.5.2022:

· 18.00, predavanje: “Oda Beli krajini” - geografske značilnosti Bele krajine in oris hidroloških posebnosti belokranjskih vodotokov. Predavatelj Matej Simčič

· 19.00, predavanje: - Mikroklima Bele krajine in podnebje v prihodnosti – ujme. Predavatelj Andrej Velkavrh

· 20.30: Večer s Folklorno skupino Dragatuš

Sobota: 21.5.2022

· 10.00, voden ogled KP Lahinja s poudarkom na rastiščih orhidej in hidroloških razmerah v parku: Jernej Kavšek in Matej Simčič

· 15.00: voden ogled KPL z Otonovo pustolovščino – Gregor Šmalcelj

· 18.00: predavanje Nerajska hrana. Predavateljica Ksenija Khalil

· 19.00: degustacija Nerajske hrane

Vstop in ogledi so brezplačni.

Vljudno vabljeni!