Kviz ''Mladi in kmetijstvo'' - Le sedem društev, pa še ta vsa ne tekmujejo

24.5.2022 | 13:00

Posavje bo na državnem kvizu zastopala ekipa DPM Brežice 1. Na posnetku: člani zmagovalne ekipe s predstavnikoma organizatorjev regijskega tekmovanja Zdenko Kramar in Domnom Preskarjem (Foto: T. Lavrič)

Na regijskem tekmovanju drugouvrščena ekipa DPM Mirna Peč bo na tekmovanju v Žužemberku ena izmed dveh dolenjskih ekip, iz sicer obeh DPM na Dolenjskem. (Foto: T. Lavrič)

Novo mesto - Na območju KGZS – Zavod Novo mesto bi morali imeti tri regijska tekmovanja oz. dve, a so imeli letos samo eno – Na finalnem tekmovanju v Žužemberku bosta sodelovali obe dolenjski DPM

V organizaciji Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Društva podeželske mladine Suha krajina in Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto bo 4. junija v Žužemberku državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Z namenom določitve ekip, ki bodo sodelovale na letošnjem državnem kvizu, je bil 7. maja v Župelevcu v brežiški občini regijski kviz Mladi in kmetijstvo.

»Ohranjanje društev podeželske mladine je pomembno za razvoj kmetijstva in nasledstvo na kmetijah. Veliko poznanstev se sklene prav v društvih. Prek teh društev potekajo tudi izbor Inovativni mladi kmet, akcija S kmetije za vas in več drugih aktivnosti, ki potekajo na državni ravni. Zagotavljajo pa tudi način druženja. Društva imajo razne prireditve, srečanja. Kar nekaj predsednikov in drugih članov društev podeželske mladine se je poročilo med seboj. Tudi predsednica ZSPM bo, če bo vse posreči, prišla na naš konec, v Mirno Peč,« pravi Terezija Lavrič, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri KGZS – Zavod Novo mesto o društvih podeželske mladine (DPM), ki sodelujejo tudi pri organizaciji kviza Mladi in kmetijstvo. O pomenu delovanja DPM in mladih na podeželju za ohranjanje in razvoj slovenskega kmetijstva so sicer spregovorili tudi na regijskem tekmovanju v Župelevcu, na katerem sta na začetku zbrane pozdravila nov predsednik DPM Brežice Domen Preskar in vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS – Zavodu Novo mesto Zdenka Kramar, ob koncu prireditve pa še regijska predstavnica ZSPM Mateja Kopar.

»Veliko smo delali, da bi se društva ohranila, vendar se niso. Tako imamo danes v Beli krajini samo še eno DPM, in sicer DPM Metlika, na Dolenjskem dve, DPM Mirna Peč in DPM Suha krajina, v Posavju pa štiri: DPM Brežice, DPM Krško, DPM Tržišče in DPM Zabukovje,« pravi Lavričeva, ki je bila skupaj s kmetijskima svetovalcema Slavko Grobelnik in Andrejem Golobom ter predstavnikoma DPM Brežice Domnom Preskarjem in Nikolino Martinovič Delič tudi v petčlanski strokovni komisiji letošnjega regijskega tekmovanja.

BREZ DPM TRŽIŠČE IN ZABUKOVJE

Na območju KGZS – Zavod Novo mesto, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, bi sicer morali, kot pravi Lavričeva, za sodelovanje na državnem kvizu izvesti tri regijske kvize oz. dva. DPM Metlika, ki je edino DPM v Beli krajini, gre namreč lahko kot takšno samodejno na državni kviz kot predstavnik Bele krajine. Bi pa morali regijsko tekmovanje organizirati za Dolenjsko, saj sta na Dolenjskem dva DPM. Vendar, pojasnjuje Lavričeva, v DPM Suha krajina, ki si je z zmago svoje ekipe na lanskoletnem državnem kvizu na Ptuju pridobila organizacijo letošnjega finalnega tekmovanja Mladi in kmetijstvo, niso uspeli sestaviti še ene tekmovalne ekipe oz. se pripraviti na tekmovanje, kar je bil sicer tudi razlog, da letos na regijskem tekmovanju ni bilo ekip iz DPM Tržišče in DPM Zabukovje. Zato so se na regijskem kvizu, ki je potekal v prostorih PGD Župelevec, organizirala pa sta ga Društvo podeželske mladine Brežice in KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, v znanju iz kmetijstva, kot pojasnjuje Lavričeva, pomerili mladi iz Posavja in Dolenjske.

Na tekmovanju je sodelovalo pet ekip, in sicer iz Posavja DPM Brežice 1, DPM Brežice 2, DPM Krško 1 in DPM Krško 2 ter ekipa DPM Mirna Peč, ki je zastopala Dolenjsko. Tričlanske tekmovalne ekipe mladih s podeželja, od katerih dva člana ne smeta biti starejša od 20 let, za tretjega člana pa je starostna omejitev, ki ne velja le za člane zmagovalne ekipe iz predhodnega državnega kriza, med 15 in 29 let, so se pomerile v znanju treh različnih tem s področja kmetijstva. Po pravilniku je bila namreč četrta tema letošnjega razpisa kviza Mladi in kmetijstvo – Mladina 2020 in EU-cilji mladih, izvzeta. Bodo pa tudi o četrti temi morali pokazati svoje znanje udeleženci državnega tekmovanja, na katerem bodo preostale tri teme enake kot na regijskem kvizu, in sicer: semenarstvo, krškopoljski prašič in travniki Natura 2020.

PREPRIČLJIVA ZMAGA DPM BREŽICE 1

»Tekmovanje je bilo vseskozi napeto, še posebej v prvem krogu tekmovanja, saj so bile vse tekmovalne ekipe precej izenačene. V drugem krogu se je vse bolj kazala prednost ekipe DPM Brežice 1, ki je ob koncu kviza dosegla 24 točk in s tem štiri točke prednosti pred drugouvrščeno ekipo iz Mirne Peči,« pravi Lavričeva. Tretje mesto je dosegla ekipa DPM Krško 1, ki si je točko prednosti pred četrtouvrščeno ekipo DPM Krško 2 priborila pri dodatnih vprašanjih, peto mesto pa je pripadlo ekipi DPM Brežice 2.

Na letošnjem državnem kvizu, ki je tradicionalna, strokovno-izobraževalna prireditev, namenjena izobraževanju in druženju mladih s podeželja, bo Posavje zastopala ekipa DPM Brežice 1 v sestavi: Jernej Križančič, Ana Francekovič in Anže Gramc, ekipa DPM Mirna Peč, v kateri so bili Janez Mervar, Maja Berk in Maks Zupan, pa bo ena izmed dveh zastopnic DPM iz Dolenjske. Tako kot ekipa DPM Metlika, ki se regijskega tekmovanja ni udeležila, a bo na državnem kvizu zastopala Belo krajino, bo namreč na finalnem tekmovanju v Žužemberku brez predhodnega izbora sodelovala tudi zmagovalna ekipa državnega kviza iz leta 2021 – ekipa DPM Suha krajina. Na letošnjem državnem kvizu, na katerem naj bi proslavili tudi 50. jubilej tekmovanja, bosta tako sodelovali obe dolenjski DPM.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava