FOTO: Razdejanje: V silovitem neurju uničevala toča, veter razkrival in ruval, voda zalivala hiše

3.6.2022 | 07:00

Foto: PGD Mirna

Foto: PGD Selo pri Mirni (več spodaj v fotogaleriji)

Neurja, ki so sinoči prizadela tudi Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, so povzročila veliko škode. Nevihte so prišle iz Avstrije in se prek Slovenije premikale proti Hrvaški, kjer je bilo najhuje na območju Kumrovca, od koder so poročali, da so posamezni nanosi toče debeli kar 70 centimetrov.

V nadaljevanju pa poročila naših regijskih dežurnih služb:

Občina Mirna

Ob 20.30 se je silovito neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Mirna. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in prostore Osnovne šole Mirna. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Zaradi padlih dreves, razkrivanja objektov in porušitve nadstreškov je bilo poškodovanih več vozil. Plazovi so zasuli več lokalnih cest. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Mirna, PGD Mirna, Ševnica, Selo pri Mirni in Volčje njive, pomagali so tudi gasilci PGD Trebnje in Šentrupert iz sosednjih občin, dežurni delavci Komunale Trebnje, ki skrbijo za ceste, Elektra Ljubljana in pristojne službe občine Mirna. Na terenu je bilo več kot 50 gasilcev in ostalih dežurnih delavcev. Oceno škode in dokončno sanacijo posledic neurja bodo nadaljevali v naslednjih dneh.

Občina Mokronog-Trebelno

Ob 20.50 se je silovito neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Mokronog-Trebelno. Meteorna voda je zalila več kot trinajst stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Veter je razkril strehe na več kot petnajstih objektih in podrl več kot 150 dreves na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Toča je močno poškodovala streho osnovne šole v Mokronogu, posledice toče so vidne na fasadah objektov, oknih, žaluzijah. Toča je poškodovala več kot 100 vozil. Na Gubčevi cesti v Mokronogu je zagorel drog električne napeljave. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Mokronog-Trebelno, PGD Mokronog, Sveti križ, Štatenberk, Trebelno in Velika Strmica, dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Celje.

Občina Šentrupert

Ob 21.15 se je neurje z močnim vetrom in točo razbesnelo nad kraji občine Šentrupert. Meteorna voda je zalila par stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je razkril streho stanovanjske hiše in podrl nekaj dreves na lokalne ceste. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani gasilci občine Šentrupert, dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Občina Šmarješke Toplice

Ob 21.22 se je neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Šmarješke Toplice. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini Šmarješke Toplice. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šmarješke Toplice, PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure. Pri popravilu strehe objekta se je poškodoval gasilec, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Pri odstranjevanju podrtih dreves so sodelovali tudi dežurni delavci CGP Novo mesto.

Občina Novo mesto

Ob 21.24 je v Poganški ulici v Novem mestu, v Jelšah pri Otočcu in Lešnici neurje z močnim vetrom in točo podrlo več dreves in manjši kozolec. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel- Novo mesto in Otočec so drevesa razžagali in odstranili. Več podrtih dreves so odstranili tudi dežurni delavci CGP Novo mesto.

Občina Šentjernej

Ob 21.30 se je silovito neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Šentjernej. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je razkril strehe na več objektih, na par hišah je odneslo kompletno streho, podrl številna drevesa na ceste v občini in potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šentjernej, PGD Šentjernej, Orehovica, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Mokro Polje, Cerov Log, Dolenja Stara vas, Groblje, Ostrog in Stara vas-Loka, dežurni delavci javnega podjetja EDŠ Šentjernej in dežurni delavci Elektro Ljubljana. Na terenu je bilo več kot sto gasilcev in ostalih dežurnih delavcev.

Občina Škocjan

Ob 21.49 je zaradi neurja s točo v Dobravi pri Škocjanu meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Dobrava so vodo izčrpali in pomagali pri čiščenju posledic.

Za vse občine s točo

Poleg škode na objektih in vozilih je debela toča naredila veliko škode na poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, vinogradih in ostalih površinah. Pristojne službe bodo z ocenjevanjem škode nadaljevale v naslednjih dneh.

BELA KRAJINA

Občina Metlika

Ob 21.56 je v Metliki meteorna voda zalila prostore zdravstvenega doma v Metliki. Gasilci PGD Metlika so izčrpali 25 kubičnih metrov vode in pomagali pri čiščenju zalitih prostorov.

V času trajanja neurja so v Regijskem centru za obveščanje Novo mesto obdelali 424 klicev.

POSAVJE

V večernih urah je del občine Sevnica zajelo neurje, v katerem je v naselju Tržišče meteorna voda zalila dva objekta in po enega v naselju Trščina in Škovec. Vodo so izčrpali gasilci PGD Tržišče, Šentjanž in Krmelj. Dežurni pri Cestnem podjetju je posredoval v Tržišču, kjer je meteorna voda zalila del regionalne ceste.

V občini Brežice je razkrilo streho na stanovanjski hiši v Novi vasi ob Sotli, zalilo podvoz v Dobovi in podrlo nekaj dreves. Posredovali so gasilci PGD Bizeljsko in dežurni pri cestnem podjetju.

Dimniški požar

Ob 21.01 so v ulici Vina Gorica v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so goreči dimnik pogasili, očistili dimno tuljavo, s termo kamero pregledali okolico in prezračili zadimljene prostore.

Pomoč reševalcem

Včeraj ob 9.46 so na Seidlovi cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pomagali pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL..

Nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPOVEC, izvod Lipovec;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod v Hrib ravno.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX;

- od 10:00 do 14:0 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI, na izvodu ŠOLA MARINDOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, nizkonapetostno omrežje – naselje Brod med 11. in 14. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje – smer Sevnica med 8.30 in 14. uro, na območju TP Krmelj, nizkonapetostno omrežje – Jerič in javna razsvetljava med 8.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Polje med 8. in 13. uro.

M. K.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava