JP EDŠ bo še štiri leta vodil Gašper Bregar

23.6.2022 | 18:40

Gašper Bregar bo nova štiri leta vodil JP EDŠ.

Šentjernej - Potem, ko so na včerajšnji občinski seji šentjernejski svetniki prisluhnili letnemu poročilu javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej (JP EDŠ) za lansko leto, so podali še soglasje k imenovanju direktorja podjetja za naslednja štiri leta. Na tem mestu ostaja dosedanji direktor, domačin Gašper Bregar, ki je podjetje vodil že zadnji mandat, zadnje leto pa je bil vršilec dolžnosti.

Kot je povedal predsednik Nadzornega sveta JP EDŠ Peter Cvelbar, je na javni razpis prispela le njegova vloga, ki je bila popolna in pravočasna. Preverili so njegovo izpolnjevanje pogojev in v razgovoru ugotovili, da je dovolj strokovno usposobljen za to delovno mesto. Razprave svetnikov ni bilo.

Gašper Bregar vesel zaupanja, načrtov ne manjka.

Peter Cvelbar, predsednik Nadzornega sveta JP EDŠ.

Šentjernejski občinski svetniki na včerajšnji seji.

Gašper Bregar je po glasovanju povedal, da je vesel zaupanja.

V prvem mandatu jim je uspelo prestrukturirati podjetje v mnogo bolj opremjeno in storilno. "Ukvarjamo se tudi z manjšimi gradbenimi deli ter izvajamo dela za lastnika in tudi za tržišče," pove. 

Kot največji dosežek Bregar izpostavlja odkup koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, »pri katerem sem tudi sam intenzivno sodeloval vse od leta 2017 – 2021 smo ga realizirali in tako je EDŠ prišel do dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zaradi katere smo bili pravzaprav registrirani. Ta poteza se je izkazala za pravo in racionalno,« pove.

Načrtov ne manjka. "S pridobitvijo novih dejavnosti v lanskem letu se bomo morali posvečati njim, ključni izziv pa bo nedvomno nabava energije, rast cen energentov. To bo za nas velik zalogaj in posledično bo verjetno prišlo do dviga cen storitev, ki bodo posledica dražjih materialov kot energentov, ter ob koncu leta verjetno še dviga minimalne plače.

V JP EDŠ je trenutno zaposlenih 21 delavev, s 1. juijem dobijo novega sodelavca, do jeseni pa bi radi zaposlili še koga za vzdrževanje javnih površin.

Župan Jože Simončič (drugi z leve) s sodelavci iz občinske uprave: na njegovi levi Tina Gazvoda, na desni pa nova moč Tanja Brate ter Mojca Kastelic.

Župan Jože Simončič je z delovanjem podjetja in s »starim novim« vodstvom zadovoljen. »Podjetje je začelo iz nič, počasi se razvija in prehaja iz nekega majhnega gradbenega podjetja v večje komunalno podjetje, ki vsako leto širi dejavnost: prevzem ČN v upravljanje, fekalne kanalizacije, upravljanje s pokopališči, javna razsvetljava, sejem, kulturni center, itd. Podjetje je vse bolj učinkovito in potrebno ter dobrodošlo v občini. Bomo pa morali še razčistiti določene zadeve, predvsem, da se več dela in energije vlaga v tekoče vzdrževanje infrastrukture. Prihaja vedno več naravnih ujm, neurij in če infrastruktura ni dobro vzdrževana, imamo finančne težave, zato želimo okrepiti redno vzdrževanje in investicijsko vlaganje, potem pa se lotiti tudi še nekaterih drugih gradbenih projektov, s katerimi se ta firma lahko ukvarja," pove župan.

Več o načrtih "starega novega" direktorja EDŠ v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava