Slavnostna seja sveta KS Veliki Trn s kulturnim programom in podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti, kulturna dvorana Veliki Trn

25.6.2022 | 18:00

Vabljeni!

Slavnostno sejo bosta
z zborovsko pesmijo obogatila:
MOŠKI PEVSKI ZBOR
DU BERTOKI-PRADE in
ŽENSKI PEVSKI ZBOR
PREPELICE
Po seji sledi družabno srečanje krajanov.