Pridi zvečer na grad: Predstavitev zgoščenke Stezice, na gradu Metlika

9.7.2022 | 21:00

Ljudske pevke v skupini Stezice, ki deluje pod

okriljem , pojejo Društva kmečkih žena Metlika

in ohranjajo ljudsko pesem že 20 let. V želji,

da pesem ne bi šla v pozabo, so ob jubileju izdale

zgoščenko, na kateri so zbrale 12 pesmi iz

svojega bogatega repertoarja. Stezicam se

pridružijo tudi ostale članice društva in nas

razveselijo z gledališkimi vložki.

Vstopnine ni.