V boj z odpadki s projektom Stop smetem

3.12.2022 | 09:45

Skupaj s projektom teče akcija čiščenja onesnaženih kraških jam.

Z nedavne predstavitve projekta (Fotografiji: Občina Kočevje)

Kočevje - Kljub številnim čistilnim akcijam, s katerimi so od leta 2008 do danes iz narave odstranili 607 ton odpadkov, v občini Kočevje še vedno beležijo veliko število divjih odlagališč. Zato so se odločili izpeljati širši družbeni projekt Stop smetem, ki bo poleg preprečevanja in nastajanja samih odpadkov vključeval osveščanje občanov o tej tematiki.

Po popisu, ki so ga opravili marca lani, je v občini Kočevje še vedno 92 divjih odlagališč v naravi, s čimer se uvrščajo med občine z najbolj perečo problematiko divjih odlagališč v državi. Onesnažene so številne kraške jame in brezna. V zadnjih letih opazno narašča tudi onesnaževanje z odpadki vzdolž cest vseh kategorij. Vse to po navedbah občine predstavlja nevarnost tako za okolje in divje živali kot tudi zdravje ljudi.

V okviru projekta so do zdaj že izvedli nekatere aktivnosti, nekatere tečejo, nekatere še načrtujejo. Posvečajo se zlasti preprečevanju nastajanja odpadkov, njihovi ponovni uporabi in reciklaži ter preprečevanju njihovega odlaganja na mestih, na katera ne sodijo. Velika pozornost dajejo tudi osveščanju ljudi.

Med drugim prebivalce v različnih akcijah pozivajo k uporabi vode iz pipe. V ta namen so v športnem parku Gaj postavili tudi javni pitnik. Po novem kočevska komunala na javnih prireditvah zagotavlja po tri mobilne komplete zabojnikov za ločevanje odpadkov, v mestu je bilo postavljenih tudi 45 novih košev za ločeno odlaganje odpadkov. Aktivnosti načrtujejo tudi na vhodih gozdnih cest, kjer nameravajo zamenjati 60 obstoječih in postaviti 10 dodatnih tabel, s katerimi bodo osveščali o pravilnem ravnanju z odpadki.

Skupaj s tem teče akcija čiščenja onesnaženih kraških jam. V sodelovanju z Jamarskim klubom Novo mesto so v oktobru očistili Jamo 2 na Koflu, Brezno pri gozdarski koči in Jamo nad Rosebrunom. Nabralo se je za skupno 920 kilogramov različnih smeti.

V sodelovanju s Klubom mladih Kočevje so izvedli tudi več delavnic o ponovni uporabi odpadkov, za širšo javnost pa so zasnovali komunikacijsko kampanjo z naslovom Čisto Kočevsko, Čista vest, s katero pričnejo ta mesec. V okviru kampanje bodo ljudi osveščali o premišljenem nakupovanju in možnostih ponovne uporabe izdelkov.

Kot eno ključnih aktivnosti pa v občini napovedujejo izdelavo strategije ravnanja z odpadki, s katero nameravajo začrtati ključne aktivnosti za zmanjševanje njihove količine. Končana naj bi bila pred zaključkom projekta, ki je predviden junija prihodnje leto.

Projekt bo stal 147.000 evrov, od česar bo 80.000 evrov zagotovil Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

V občini Kočevje po podatkih kočevske komunale letno pridelajo 6000 ton odpadkov, pri čemer jih na občana zberejo okoli 310 kilogramov. Količina odpadkov v zadnjih letih ne upada, beležijo pa napredek pri njihovem ločevanju. Tako so leta 2008 večino zbranih odpadkov predstavljali mešani komunalni odpadki, danes je teh "le" še 28 odstotkov. Še vedno pa je skoraj 39,5 odstotka odpadkov takšnih, ki ne gredo v predelavo oz. recikliranje.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava