Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v MO Novo mesto

11.12.2022 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje nakupa male čistilne naprave ter hišnih črpališč za leto 2023. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v novomeški občini na območju s pogoji za postavitev naprav, zainteresirani prosilci pa lahko oddajo vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. januarja 2023 do 30. oktobra 2023.

Za sredstva lahko torej kandidirajo prosilci z območij Mestne občine Novo mesto, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, kjer je skladno z občinsko Strategijo opremljanja s komunalno infrastrukturo predvidena postavitev male čistilne naprave in kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci naj vlogo s prilogami posredujejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jo tam oddajo osebno.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava