Trdovratni spolni stereotipi na podeželju - Uskladiti poklicno in zasebno življenje

11.1.2023 | 14:30

Udeleženke in udeleženci srečanja regijske razvojne mreže Karierni razvoj mladih v Posavju.

Direktorica RRA Posavje Nataša Šerbec

Ana Pavlič

Brestanica - Srečanje regijske razvojne mreže Karierni razvoj mladih v Posavju – Skoraj milijon evrov za projekta Tera in Karierni center Posavje - Prispevek Norveške k zeleni Evropi

Preko 30 gostov se je pred kratkim zbralo v Romanski dvorani na gradu Rajhenburg v Brestanici na srečanju regijske razvojne mreže Karierni razvoj mladih v Posavju. Dogodek je pripravila Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA). Njena direktorica, mag. Nataša Šerbec, je najprej predstavila projekta Tera in Karierni center Posavje, ki sta bila odobrena na javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. Skupna vrednost projekta Tera znaša 499.750 evrov, skupna vrednost projekta Karierni center Posavje pa okroglega pol milijona evrov. Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde evrov.

RRA Posavje kot projektni partner sodeluje v projektu Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev z akronimom Tera. Projekt Tera izpostavlja različne izzive. Predvsem pa gre za nizko ozaveščenost o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju ter izrazito slabšo ekonomsko neodvisnost žensk na podeželju. S tem je povezana tradicionalna spolna vloga in trdovratnost spolnih stereotipov na podeželju. Šerbčeva je povedala, da so, da bi razrešili te izzive, v sklopu dogodka Karierni razvoj mladih v Posavju vzpostavili lokalni odbor. Vanj so povabili predstavnike lokalnih oblasti, javnih zavodov, delodajalcev in gospodarskih interesnih združenj, mladinskih centrov, kulturnih zavodov in nevladnih organizacij, da bi z medsebojnim dialogom rešili problematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Nato je Ana Pavlič, programska direktorica Inštituta za proučevanje enakosti spolov, ki prav tako sodeluje kot projektni partner v projektu TERA, predstavila nabor ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ta nabor je bil pripravljen na podlagi pregleda in analize aktualnega stanja na področju vloge in položaja moških in žensk na podeželju, s poudarkom na izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Projektni partnerji so namreč že analizirali in pregledali literaturo, opravili raziskavo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v Sloveniji in na Norveškem ter analizirali posvete z odločevalci, ki so jih izvedli v Posavju in Pomurju.

Razvoja mladih za zaposlitev in podjetništvo sta spregovorili dr. Jana Nadoh Bergoč iz Podjetniškega inkubatorja Perspektiva in Dolores Keš iz SkillUp Solutions d.o.o.. Bergočeva je pojasnila problem pomanjkanja podjetniških idej med mladimi v regiji in izziv, kako zadržati delovno silo v kraju. Razložila je, da je Podjetniški inkubator Perspektiva (PIP) podporna institucija, ki omogoča v svojih prostorih učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij pod ugodnimi pogoji najema prostorov in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za »inkubirana« podjetja v določenem časovnem obdobju. PIP je namenjen podjetnikom za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja do faze, ko poslovanje obvladajo sami. Tu mladi odkrivajo svoje sposobnosti in potenciale, institucija pa sodeluje tudi z javno agencijo Spirit. Delujejo tudi v sklopu izobraževalnih sistemov, preko šol, kjer nagovarjajo učitelje, da izzovejo podjetniški duh med mladimi in vodijo podjetniške krožke za mlade. Zaenkrat sodelujejo s 16 šolami, kjer mlade spodbujajo k podjetniškem razmišljanju, tudi preko nacionalnega tekmovanja podjetniških idej Popri.

Dolores Keš je predstavila platformo za zaposlovanje talentov generacije Z, SkillUps. Ta platforma deluje kot povezava med mladimi in zaposlitvenim trgom. Delodajalcem nudi pregled baze kadrov po sposobnostih in kompetencah, služi kot orodje za spoznavanje začetnih kadrov, pregled trendov preden ti nastopijo na trg in priložnost ustvarjanja trendov na zaposlitvenem trgu.

Spletna platforma je še v nastajanju in bo javno dostopna februarja 2023, v treh letih pa ciljajo prodreti tudi na mednarodni trg.

P. P.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava